Syrië

Trump-woordvoerder: zelfs Hitler zette geen chemische wapens in

Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer heeft voor opschudding gezorgd door te zeggen dat zelfs Hitler geen chemische wapens heeft ingezet zoals in Syrië is gebeurd. Spicer deed zijn uitspraken dinsdag tijdens zijn dagelijkse persconferentie: „Zelfs iemand zo verwerpelijk als Hitler heeft zich niet verlaagd tot het gebruik van chemische wapens.” De uitspraak is opmerkelijk, omdat in de Duitse vernietigingskampen miljoenen mensen om het leven gebracht zijn met giftig gas (Zyklon B). Daar doelde Spicer naar eigen zeggen niet op: „Hij [Hitler, red.] gebruikte het gas niet op zijn eigen bevolking zoals Assad dat doet. Hij zette die wapens in in de holocaustcentra [sic], dat weet ik. Ik doelde op de manier waarop Assad ze inzette, hoe hij de wapens afwierp in de steden.” (AP)

    • Auteur Onbekend