arbeidsmarkt

UWV: ontslagaanvragen zijn met 40 procent gedaald

Uitkeringsinstantie UWV behandelde vorig jaar 22.300 ontslagaanvragen, een forse daling van 40 procent ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het UWV woensdagochtend bekend heeft gemaakt.

De daling is een signaal dat de economie aantrekt en er minder bedrijven in nood zijn, zei UWV-voorzitter Bruno Bruins tijdens een toelichting in Den Haag. Tegelijkertijd ziet het UWV dat werkgevers en werknemers vaker onderling een financiële overeenkomst sluiten bij ontslag. Sinds juli 2015 worden ook minder ontslagaanvragen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid bij het UWV ingediend, omdat werkgevers de nieuwe ‘transitievergoeding’ aan werknemers moeten betalen.

Het aantal werkloosheidsuitkeringen is vorig jaar met 8 procent gedaald naar 412.000. Het UWV verwacht dat het aantal ww-uitkeringen eind dit jaar verder zal zijn gedaald naar 348.000 door het aantrekken van de economie.

Het UWV keerde vorig jaar in totaal 5,7 miljard euro aan ww-uitkeringen uit, dat is 700 miljoen euro minder dan in 2015 en een daling van 12 procent. In totaal gaf het UWV 20,5 miljard euro uit aan uitkeringen voor bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.