Aantal euthanasiegevallen opnieuw toegenomen

Een eenduidige verklaring is moeilijk te geven, blijkt uit cijfers, maar de vergrijzing speelt vrijwel zeker een rol.

Archiefbeeld.
Archiefbeeld. Foto Roos Koole/ANP

Het aantal euthanasiegevallen is in 2016 opnieuw licht gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE). Een verklaring voor de stijging is volgens de commissie niet direct te geven.

In 83 procent van de euthanasiegevallen leden de overledenen aan kanker, een zenuwaandoening, hart- en vaatziekte of een longaandoening. Een veel kleiner deel wilde haar of zijn leven beëindigen vanwege bijvoorbeeld psychiatrische klachten of dementie. In 85 procent van de gevallen werd de euthanasie uitgevoerd door de huisarts, en vier op de vijf patiënten overleden thuis, aldus de RTE.

Verklaring

De stijging van het aantal euthanasiegevallen zal in ieder geval deels te verklaren zijn door de vergrijzing, vermoedt RTE. Zowel de toename van het aantal ouderen als de hogere leeftijd die zij bereiken, heeft een toename van het aantal zieken tot gevolg. Andere mogelijke verklaringen zien de commissies in bijvoorbeeld een toegenomen bereidheid van artsen om verzoeken tot levensbeëindiging in te willigen.

De euthanasiewet wordt eens in de vijf jaar op verzoek van de regering geëvalueerd door onafhankelijke onderzoekers. De derde evaluatie wordt halverwege dit jaar gepubliceerd.