Kievitsei roven: opeten of thuis uitbroeden

het stelen van kievitseieren Dit jaar zijn opvallend veel nesten van kieviten leeggeroofd. Restaurants kopen de eieren. Of de kuikens worden verkocht.

Een nest met kievitseieren. . „Sinds maart zijn er in Brabant al minstens zeven percelen leeggeroofd.”
Een nest met kievitseieren. . „Sinds maart zijn er in Brabant al minstens zeven percelen leeggeroofd.” Foto Marc van der Kort/ANP

Het luidt het een begin in van een nieuw broedseizoen: de vondst van het eerste kievitsei. Maar ook is het een culinaire of commerciële kans. In Noord-Brabant zijn afgelopen maand aanzienlijk meer leeggeroofde nesten van kieviten gemeld dan gebruikelijk. Het eerste kievietsei werd gevonden op 9 maart.

1 Wat is er aan de hand met de kievitseieren?

„Sinds maart zijn er in Brabant al minstens zeven percelen leeggeroofd”, zegt Jochem Sloothaak van de natuurorganisatie Brabants Landschap. Vorig jaar werd in de provincie volgens Sloothaak in het hele broedseizoen, dat ongeveer tot eind juni loopt, twee keer melding van gemaakt. Gemiddeld zitten er op een veld tussen de tien en vijftien broedparen, en bevat een nest twee tot vier eieren. De overkoepelende organisatie LandschappenNL laat weten dat er vorig jaar in totaal maar 31 leeggeroofde nesten in Nederland zijn gemeld. Daarmee lijken er alleen al in Brabant de afgelopen maand meer eierdieven actief te zijn geweest dan in het hele land in 2016.

2 Waarom worden kievitseieren geraapt?

Kievitseieren worden gezien als een delicatesse. Ze worden geraapt voor eigen consumptie of verkocht aan restaurants, die ze koken en serveren met bijvoorbeeld een radijsje. Aangezien er de afgelopen tijd ook eieren geraapt zijn die al enkele weken oud waren, met ver ontwikkelde embryo’s, vermoedt Sloothaak dat de daders ze willen uitbroeden in een broedmachine, om de vogel vervolgens als huisdier te verkopen.

Maar de kievit is een bedreigde diersoort. Mede door intensievere landbouw is de populatie de afgelopen twintig jaar flink teruggelopen. In Friesland bijvoorbeeld, de laatste provincie waar tot vorig jaar het rapen van eieren nog beperkt toegestaan was, is de populatie volgens het bureau Sovon Vogelonderzoek met 40 procent teruggelopen. In Nederland zijn volgens de laatste schattingen tussen de 160.000 en 240.000 broedparen. De tientallen nesten die tot nu toe dit jaar leeggeroofd zijn, hebben op zich een marginale invloed op het totaal. Maar alle beetjes helpen, vinden vogelbeschermers. „Daarnaast zijn dit alleen de gevallen die bij ons gemeld worden”, reageert Sloothaak.

3 Wat gebeurt er met nestrovers?

Het rapen van kievitseieren is een strafbaar feit, maar tegelijkertijd worden er zelden mensen voor vervolgd omdat er zelden mensen op heterdaad betrapt worden. Precieze cijfers kan de politie niet geven. In Noord-Brabant is er de afgelopen maand in ieder geval twee keer ingegrepen. Getuigen uit Wintelre, bij Eindhoven, belden de politie toen ze zagen dat buurtbewoners een veld aan het leeghalen waren. Het is nog niet duidelijk wat voor straf zij kunnen verwachten, omdat er simpelweg niet vaak mensen voor worden vervolgd.

Volgens Vogelbescherming Nederland staat er maximaal een gevangenisstraf van twee jaar of een boete van 20.000 euro op het roven van kievitseieren.

    • Christiaan Paauwe