Eierroof: opeten of uitbroeden

het stelen van kievitseieren Dit jaar zijn opvallend veel nesten van kieviten leeggeroofd. Restaurants kopen de eieren. Of de kuikens worden verkocht.

Een nest met kievitseieren. . „Sinds maart zijn er in Brabant al minstens zeven percelen leeggeroofd.”
Een nest met kievitseieren. . „Sinds maart zijn er in Brabant al minstens zeven percelen leeggeroofd.” Foto Marc van der Kort/ANP

Het luidt het begin in van een nieuw broedseizoen: de vondst van het eerste kievitsei. Maar ook is het een culinaire of commerciële kans.

In de provincie Noord-Brabant zijn afgelopen maand aanzienlijk meer leeggeroofde nesten van kieviten gemeld dan gebruikelijk. Het eerste kievietsei werd gevonden op 9 maart.

1 Wat is er aan de hand met de kievitseieren?

„Sinds maart zijn in Brabant minstens zeven percelen leeggeroofd”, zegt Jochem Sloothaak van natuurorganisatie Brabants Landschap. Zo’n perceel (2-5 hectare) telt tien tot vijftien broedparen, een nest bevat twee tot vier eieren. Vorig jaar ging het in de provincie om twee leeggeroofde nesten, landelijk om 31.

2 Waarom worden kievitseieren geraapt?

Kievitseieren gelden als een delicatesse. Ze worden geraapt voor eigen consumptie of verkocht aan restaurants, die ze koken en serveren met bijvoorbeeld een radijsje. Aangezien ook eieren geraapt zijn die al enkele weken oud waren, met ver ontwikkelde embryo’s, vermoedt Sloothaak dat de daders ze willen uitbroeden in een broedmachine, om de vogel vervolgens als huisdier te verkopen.

Maar de kievit is een bedreigde diersoort. Mede door intensievere landbouw is de populatie de afgelopen twintig jaar flink teruggelopen. In Friesland, de laatste provincie waar tot vorig jaar eieren rapen nog beperkt toegestaan was, is de populatie volgensSovon Vogelonderzoek met 40 procent teruggelopen. In Nederland zijn volgens de laatste schattingen 160.000 tot 240.000 broedparen. De tientallen nesten die tot nu toe dit jaar leeggeroofd zijn, hebben op zich een marginale invloed op het totaal. Maar alle beetjes helpen, vinden vogelbeschermers. „Daarnaast zijn dit alleen de gevallen die bij ons gemeld worden”, reageert Sloothaak.

3 Wat gebeurt er met nestrovers?

Kievitseieren rapen is strafbaar, maar om mensen die dat doen te kunnen vervolgen is het nodig dat ze op heterdaad worden betrapt. En dat gebeurt maar zelden. Precieze cijfers hierover kan de politie niet geven. In Noord-Brabant is de afgelopen maand in ieder geval twee keer ingegrepen. Getuigen uit Wintelre, bij Eindhoven, belden de politie toen ze zagen dat buurtbewoners een veld aan het leeghalen waren.

Het is nog niet duidelijk wat voor straf zij kunnen verwachten, juist omdat vervolging maar weinig voorkomt. Volgens Vogelbescherming Nederland staat er maximaal een gevangenisstraf van twee jaar of een boete van 20.000 euro op het roven van kievitseieren.