Meer oud-studenten lossen studieschuld tijdelijk niet af

De studenten verdienen te weinig en maken gebruik van de zogeheten ‘draagkrachtregeling’.

Foto Lex van Lieshout/ANP

Het aantal oud-studenten dat hun studielening tijdelijk niet kan aflossen groeit, zo bevestigt de Dienst Uitvoering Onderwijs na een bericht van Trouw maandagochtend. In 2015 ging het om bijna 90.000 oud-studenten, wat neerkomt op 13 procent van het totaal aantal mensen dat een studieschuld terugbetaalt. In 2009 ging het nog om circa 7 procent van het aantal terugbetalers.

De oud-studenten om wie het gaat leenden volgens oude regels van DUO die inmiddels niet meer gelden, en kregen 15 jaar om hun studieschuld af te lossen. Het precieze bedrag dat iemand per maand moet aflossen hangt echter onder andere af van zijn of haar inkomen. Wanneer dat inkomen te laag is, kan het maandbedrag dat iemand aflost ook op nul komen. Als na vijftien jaar aflossen een schuld overblijft, wordt die door de staat kwijtgescholden.

Lees ook: Wat moet ik met die studieschuld?

Precieze cijfers over 2016 zijn er nog niet, maar volgens de voorlopige cijfers gaat het in 2016 om bijna 100.000 oud-studenten die gebruik maken van de zogenaamde ‘draagkrachtregeling’. Volgens die regeling hoeven oud-studenten die onder een bepaald bedrag verdienen maandelijks geen bedrag van hun studielening af te lossen. DUO benadrukt dat het niet betekent dat deze mensen hun studieschuld nooit of niet volledig zullen aflossen. Als de oud-studenten later meer gaan verdienen, moeten ze alsnog beginnen met terugbetalen en kunnen ze het volledige bedrag mogelijk alsnog aflossen.

Automatisch aanpassen

De stijging kan volgens DUO te maken hebben met een verandering van het eigen systeem in 2012, waarmee automatisch naar het inkomen van terugbetalers wordt gekeken en het maandbedrag wanneer nodig automatisch wordt verlaagd. “Tot 2012 moeten studenten zelf in beweging komen om hun maandbedrag te laten aanpassen. Sinds 2012 zijn onze gegevens gekoppeld aan die van de Belastingdienst, waardoor dat automatisch gaat.” Bovendien benadrukt DUO dat ook het totaal aantal studenten dat terugbetaalt is gegroeid, alsook het percentage studenten dat tijdens hun studie leende.

De huidige cijfers zeggen volgens DUO nog niets over de aflossing van studieschuld door studenten die op dit moment studeren. Na het afschaffen van de basisbeurs in 2015 lenen studenten meer, maar zijn de voorwaarden waaronder zij gaan aflossen ook veranderd. De aflostermijn wordt dan verhoogd naar 35 jaar, waardoor de kans dat iemand nooit zal aflossen kleiner wordt. Volgens DUO wordt deze groep aflossers pas vanaf 2018 in de cijfers zichtbaar.

    • Clara van de Wiel