Brieven

Gibraltar

Hou op met diplomatieke pesterij

Met haar verovering in een Engels-Nederlandse amfibische operatie tijdens de Spaanse successieoorlog werd Gibraltar Brits grondgebied. Die status gaf onze handelsvloten vrije toegang tot de Middellandse Zee wat ons goed uitkwam. En zo bleef Gibraltar een Britse stad die geografisch in Spanje ligt; net zoals de Spaanse steden Ceuta en Melilla geografisch in Marokko liggen.

Er was periodiek protest van Spaanse zijde over de status van Gibraltar, dat tweemaal tot een referendum leidde. Met uitzondering van een paar zonderlingen willen de bewoners van Gibraltar Brits onderdaan blijven. Voor elke oprechte democraat dient daarmee de kous af te zijn. Natuurlijk zou ook nagedacht kunnen worden over de status van Ceuta en Melilla, twee notoire lekken in Europa’s buitengrens, maar ook daar geldt de democratische wens van de inwoners als doorslaggevend.

Tijdens de Britse aansluiting bij de voorloper van de EU, de EEG, is over de status van Gibraltar niet gerept, tijdens de (latere) Spaanse aansluiting bij de EEG evenmin. Er is daarom geen geldige reden om nu in het Brexit-proces die status wel ter sprake te brengen. Het opvoeren door de Europese commissie van Gibraltar als een vooraf op te lossen probleem bij dat proces, is diplomatieke pesterij waar wij die commissie niet voor betalen. Voorschoten
    • Klaas Maas