Onderzoekers vertrouwen Chinese panda-cijfers niet

De panda’s komen Wilde panda’s zouden minder bedreigd zijn dan vroeger. Maar omdat China bij zijn telling geen marge van onzekerheid geeft, wekt deze argwaan.

De reuzenpanda is geen bedreigde diersoort meer. Dat besluit is door de internationale Natuurorganisatie IUCN genomen omdat het aantal wilde panda’s sterk zou zijn toegenomen. Maar het precieze aantal wilde panda’s wordt betwist. De enige serieuze pandatelling wordt door de Chinese overheid uitgevoerd. Panda-experts zien die niet als betrouwbaar. Toch zijn juist de Chinese gegevens door het IUCN gebruikt om de panda zijn bedreigde status te ontnemen.

China kwam twee jaar geleden met het goede nieuws dat het aantal wilde panda’s met 17 procent is toegenomen, van 1.596 panda’s in 2004 naar 1.864 in 2014. Maar de telling, grofweg gebaseerd op het aantal pandadrollen in een panda-gebied, bevat normaliter een flinke mate van onzekerheid. China vermeldt niets over de onzekerheid. Theoretisch kan die marge van onzekerheid net zo groot zijn als de gemelde panda-toename. IUCN-onderzoekers geven aan dat ze daarom de Chinese cijfers niet vertrouwen.

Natuurbeschermers maken zich al decennia zorgen over wilde panda’s. De grootste bedreiging is de inkrimping van leefgebied door ontbossing voor akkerbouw en uitbreiding van wegen- en sporennetwerken. Met het fokken van panda’s in gevangenschap gaat het juist steeds beter. Er leven inmiddels meer dan 300 panda’s in Chinese pandacentra.

De IUCN-onderzoekers zouden liever met ruwe gegevens werken, maar die maakt China niet openbaar. Tegelijkertijd waarderen de onderzoekers het dat China überhaupt de moeite neemt het complete leefgebied van de panda uit te kammen op pandasporen.

De IUCN-wetenschappers verwachten niet dat er minder geld en aandacht aan de bescherming van panda’s wordt gegeven nu het dier niet langer geldt als bedreigd, maar kunnen die mogelijkheid niet uitsluiten. „Ik erken dat er een verschil in beschikbare fondsen is voor bedreigde en niet-bedreigde soorten”, zegt Dave Garshelis, voorzitter van de IUCN-berengroep.

Woensdagavond arriveren twee leenpanda’s, Wu Wen en Xing Ya, in Ouwehands dierenpark in Rhenen, waar ze eerst een aantal weken in quarantaine zullen gaan.

De panda’s komen Wetenschapsspecial
    • Lucas Brouwers