Brieven

Onderwijs nu en in de toekomst

Aristoteles, prima – maar vergeet les in burgerschapskunde niet

Beatrice de Graaf eindigt haar column Burgers en Politici, leest Aristoteles (NRC 1/4) met de zin: „En die paar uurtjes Grieks verdedigen tegen de barbarij”.

Die paar uurtjes extra zijn volgens haar nodig om er achter te komen hoe de oude Grieken dachten over burgerij en democratie.

Het is inderdaad verstandig om bij de beoefening van wetenschap of het bedrijven van politiek te kijken naar het verleden en waardevolle ontwikkelingen te leren onderscheiden van dwaalwegen.

Of daar kennis van Grieks voor nodig is, valt te betwijfelen; we lezen de Bijbel ook niet in het Hebreeuws of Grieks om er achter te komen wat met de Tien Geboden wordt bedoeld of wat de Barmhartige Samaritaan aan het doen was.

Als Maarten Luther vijfhonderd jaar geleden niet begonnen was de Bijbel in de landstaal aan te bieden aan de gelovigen, zouden de ontwikkelingen in Noord-Europa en Noord- Amerika heel anders zijn verlopen. Voor de verspreiding van het gedachtengoed van de Grieken en Romeinen ligt de situatie niet anders.

In januari 2016 is een advies uitgebracht over gewenste ontwikkelingen in ons voortgezet onderwijs onder leiding van Paul Schnabel, met de titel Ons Onderwijs 2032.

Het advies pleit onder meer voor versterking van het vak Burgerschapskunde op alle middelbare scholen.

Nederland blijkt achter te lopen bij andere West-Europese landen op dit gebied. In februari 2017 verklaarden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (beiden Onderwijs) dat zij de wet op het Burgerschapsonderwijs willen aanscherpen.

Hoe mooi zou het zijn als de gymnasia bij de aanscherping voorop zouden lopen, waarbij uiteraard ook het gedachtengoed van Aristoteles aan de orde kan komen, vertaald in alledaags Nederlands, opdat iedereen het kan lezen.

Correcties & aanvullingen

Typecasting in films

In ‘Die geheel witte cast van ‘Alles is liefde’ is gênant’ (5/4, p.C4-5) wordt het citaat „Het kwam toen gewoon niet in ons op om naar andere acteurs te kijken. Dat is gênant. (...)” toegeschreven aan Job Gosschalk. De uitspraak is van Frans van Gestel.

Recensie Monk

In de recensie van de film Monk (Een Nederlandse ‘Little Miss Sunshine’, 5/4, p.C8), wordt regisseur Ties Schenk een ‘hij’ genoemd. Ties Schenk is een vrouw.

    • Herman Beltman