Kwetsbare vrouwen

Tevredenheid over ‘zwangerschapsverbod’

De gemeente Rotterdam is „zeer tevreden” over de eerste resultaten van een proef om ‘kwetsbare vrouwen’ aan anticonceptie te helpen. Van de 63 vrouwen met wie hulpverleners hierover gesprekken voerden, besloten 45 voorbehoedsmiddelen te gaan gebruiken. In totaal doen 116 vrouwen mee bij wie het door bijvoorbeeld verslaving of psychische problemen volgens de gemeente niet verstandig is een kind te krijgen. Met de proef wil wethouder Hugo de Jonge (zorg, CDA) een discussie aanslingeren over (tijdelijk) verplichte anticonceptie voor vrouwen die niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap.