Opinie

‘Rotterdams coffeeshopbeleid moet overlast verminderen, niet veroorzaken’

Sluiting coffeeshops zorgt voor toenemende drukte elders. Daar moet een einde aan komen, menen Robin de Roon en Suardus Ebbinge.

Het Rotterdamse coffeeshopbeleid bevindt zich in een neerwaartse spiraal. In tien jaar tijd is het aantal coffeeshops met eenderde gedaald, terwijl het cannabisgebruik niet is afgenomen. Het grote aantal sluitingen zorgt voor veel drukte bij de overgebleven coffeeshops. Zij moeten meer voorraad in huis hebben om aan de vraag te voldoen en hebben zo een grotere kans om na een inval op hun beurt gesloten te worden. Bewoners krijgen hierdoor onnodig te maken met wachtrijen op de stoep, toenemende verkeersoverlast en straathandel.

Sinds vorige week is een van de grootste coffeeshops van de stad gesloten. In februari 2015 trof de politie bij coffeeshop Nemo een voorraad aan voor zes weken, ter grootte van 142 kg, terwijl de gedooghoeveelheid slechts 500 gram is. De Raad van State heeft geoordeeld dat de burgemeester Nemo permanent mag sluiten.

Vlak na de inval moest Nemo enige tijd dicht. In deze periode zagen omwonenden van coffeeshop Nemo aan de Nieuwe Binnenweg het aantal drugsrunners fors stijgen. Verderop in deze straat ontstonden lange wachtrijen bij de andere coffeeshops. Elders zien we ook dat deze de vraag naar cannabisproducten niet aankunnen. Zo moet menigeen zich na een bezoek aan de supermarkt op de Botersloot, met volle boodschappentassen door een rij voor coffeeshop Trefpunt heen wurmen.

Op plekken waar minstens drie coffeeshops bij elkaar in de buurt gevestigd zijn, wordt na sluiting in principe geen nieuwe vergunning uitgegeven. Dit is met name problematisch in het centrum waar veel coffeeshops geconcentreerd zijn die de vraag desondanks niet aankunnen. Als de burgemeester ervoor kiest dit ‘concentratiebeleid’ te volgen en geen nieuwe coffeeshop op de locatie van Nemo toestaat, zal de druk op de omgeving verder toenemen.

Eerder pleitte de gebiedscommissie Centrum al voor ‘drive-through coffeeshops’ op tactische plekken in de stad zoals doorgaande wegen rondom het centrum. Dit om drukke woon- en winkelstraten te ontlasten van de stroom van aan- en afrijdende consumenten. Het wordt tijd om hier werk van te maken en de daling van het aantal coffeeshops te stoppen. De hoofddoelstelling van het Rotterdams coffeeshopbeleid is het beperken van overlast. De burgemeester en de gemeenteraad moeten daarom nu de handen ineenslaan om de neerwaartse spiraal te doorbreken en een coffeeshopbeleid vorm te geven dat overlast tegengaat in plaats van veroorzaakt.