Brieven

Belastingontwijking

Nederland is heler, erger dan de steler

Illustraties Cyprian Koscielniak

Dat de Nederlandse belastingdienst geheime afspraken heeft met multinationals om via Nederland de belasting te ontwijken in de – vaak arme – landen waar ze hun winsten maken, is schokkend. (NRC 5/4). Dat doet een land dat altijd klaar staat met het opgeheven vingertje en waar de politici denken dat de belastingbetalers op hun spaargeld wel een rendement van 2,5 procent kunnen maken, terwijl de banken nagenoeg nul rente geven.

Dat in dezelfde week dat die deals openbaar werden gemaakt – dankzij de Wet Openbaarheid Bestuur! – de FIOD en de belastingdienst trots in de publiciteit kwamen met de mededeling dat ze een wereldwijde klopjacht op 3.800 zwartspaarders hadden geopend, maakte het er niet beter op. En dat in diezelfde week de Nederlanders ook nog eens dertig miljoen stortten op giro 555 om de honger te lenigen in landen waar de multinationals hun winsten maken, maar dankzij Nederland belasting kunnen ontlopen, is een toppunt van cynisme.

De nieuwe volksvertegenwoordiging moet daarom helemaal geen vragen stellen en vervolgens een debat aangaan, maar van de staatssecretaris en de minister eisen dat ze aan deze ‘ínformeel-kapitaalafspraken’ onmiddellijk een eind maken.

Nederland is de heler en de heler is erger dan de steler!

    • Henk Slechte