Zilveren Kruis slaat alarm om zorgfraude

Wijkverpleging Zilveren Kruis stuit vaker op malafide partijen in de zorg. Inmiddels haalt een op de drie nieuwe instellingen niet de integriteitstoets.

Zilveren Kruis maakt onderdeel uit van zorgverzekeringsconcern Achmea.
Zilveren Kruis maakt onderdeel uit van zorgverzekeringsconcern Achmea. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Zilveren Kruis is ongerust over toenemende fraude in de zorg. De zorgverzekeraar ziet grote misstanden in de wijkverpleging in de Randstad. Ook stuit zij steeds vaker op dubieuze partijen die zich via de persoonsgebonden budgetten aan het toezicht onttrekken. Van de nieuwe instellingen die langdurige zorg willen verlenen komt inmiddels een op de drie niet door de interne integriteitstoets van Zilveren Kruis.

Dat heeft de zorgverzekeraar vrijdagmiddag bekendgemaakt op een bijeenkomst waar het bestuur zijn inkoopbeleid toelichtte.

Kabinet-Rutte II heeft de wijkverpleegkundige een veel belangrijker rol gegeven in de verzorging aan huis. Sinds begin 2015 valt de wijkverpleegkundige onder de gewone ziektekostenverzekering en moeten verzekeraars de declaraties vergoeden.

Het bijzondere aan de wijkverpleegkundige is dat hij of zij zelf kan en mag vaststellen hoeveel zorg een patiënt nodig heeft. Daarmee bestaat het risico dat er kunstmatig omzet wordt gegenereerd. Duidelijk is dat de kosten van wijkverpleging veel sneller stijgen dan verwacht, bij alle zorgverzekeraars.

Instellingen die geen contract hebben met verzekeraar

Zilveren Kruis ontdekte misstanden bij wijkverpleegkundigen van instellingen die geen contract met de verzekeraar hebben. „Wij zagen de omzetten daar meer dan verdubbelen binnen een halfjaar”, zegt directeur zorginkoop Olivier Gerrits. Van de partijen die geen contract hadden met Zilveren Kruis waren de indicaties van benodigde zorg aanmerkelijk hoger dan van instellingen waarmee Zilveren Kruis wel een samenwerkingsverband heeft. „Terwijl de patiënten van deze wijkverpleegkundigen gemiddeld tien jaar jonger waren. Dat is niet logisch.”

Voor een deel van de zorginstellingen blijken er malafide partijen achter schuil te gaan. Gerrits: „Er zitten gewoon criminelen achter.” De verzekeraar heeft al aangifte gedaan.

Zilveren Kruis stuitte op opzetjes waarbij de wijkverpleegkundige eenderde van de zorgomzet in eigen zak stak en tweederde naar de malafide instelling ging. Ook wordt soms samenspanning met patiënten vermoed, want die zijn volgens de verzekeraar „geen dwarsdoorsnede van de bevolking”. Zilveren Kruis pleit voor een verplichte verklaring van goed gedrag voor zorgbestuurders als voorwaarde voor een vergoeding. Nu moeten verzekeraars verplicht driekwart vergoeden, ook als instellingen vanwege twijfels over de integriteit geen contract hebben gekregen.