Verkeer

Ongelukken worden belangrijker als oorzaak van files

Het aantal files dat ontstaat door ongelukken op de weg is de afgelopen tien jaar fors toegenomen. De filedruk (lengte maal duur van de file) nam weliswaar af, maar de filedruk na ongelukken steeg met ruim een kwart. Dat heeft de VerkeersInformatieDienst (VID) becijferd. In 2006 werd 10,8 procent van de totale filedruk veroorzaakt door ongevallen. Dat was in 2016 opgelopen tot 18,2 procent. Volgens de VID wijzen de cijfers op het belang van een snelle en adequate afwikkeling van ongelukken. Door de economische crisis na 2008 is de filezwaarte afgenomen, maar nu stijgt die weer. (NRC)

    • Auteur Onbekend