Brieven

Seksuele vorming hoort wel degelijk in het basisonderwijs

Curettage

Risico’s niet verzwijgen

Onderzoekers Lemmers en Verschoor (28/3) stellen dat het chirurgisch schoonmaken van de baarmoeder, curettage, riskant is (verhoogd risico vroeggeboorte bij volgende zwangerschap). Elk jaar hebben 20.000 vrouwen een spontane miskraam, de helft krijgt curettage. Dat moet alleen uitgevoerd worden als het echt nodig is, concluderen de onderzoekers. De Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie wil dat er een keuzehulp wordt ontwikkeld, zodat een vrouw bewust kan kiezen tussen curetteren of afwachten. Van abortusartsen hebben we zo’n geluid nog niet gehoord, terwijl jaarlijks ruim 23.000 vrouwen een abortus met curettage ondergaan. Willen zij niet dat het ideaal van de vrije keuze voor abortus belast wordt met gevaren die een vrouw en haar volgende kind kunnen bedreigen? Hoewel de beleving van deze vrouwen een andere zal zijn dan die van vrouwen na een spontane miskraam, ondergaan ze een vergelijkbare ingreep. De impact van vroeggeboorte is te groot om over deze risico’s te zwijgen. Vrouwen hebben recht op het complete verhaal.


NPV-Zorg voor het leven, Veenendaal

Shariacommentaar

Een misplaatst pleidooi

Sinds het hoofdredactionele stemadvies, rond 1970 (voor de VVD), ben ik niet zo verbijsterd geweest als nu, door het redactioneel ‘Negeren van islamitisch familierecht steeds minder een optie’ (5/4). Nederland heeft, door de eeuwen heen, veel immigranten gekend die zich telkens aan onze wet en cultuur aanpasten. Tamelijk vroeg regelde de Nederlandse wet scheiding van kerk en staat. Ook werden er wetten vastgesteld die de democratie en gelijkheid moesten beschermen. Nu zijn er moslims die menen dat ze de wetten uit hun land van herkomst hier kunnen blijven volgen. Zij brengen dus niet alleen een geloof mee, maar ook een staatsinrichting. Het islamitisch familierecht heeft misschien bestaansrecht in islamitische landen, maar dan toch zeker niet in Nederland. Een pleidooi daarvoor onder de spreuk Lux et Libertas is misplaatst.


    • Jan Stoof
    • Elise van Hoek