Brieven

Seksuele voorlichting

Kwart ouders laat het over aan school

Michiel Klinkhamer schrijft (nrc.nl, 31 maart) dat seksuele voorlichting niet op de basisschool thuishoort. Zijn argumenten staan haaks op wetenschappelijk onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van kinderen. Bij ieder kind begint de seksuele ontwikkeling van jongs af aan. Voorlichting ondersteunt en beschermt kinderen daarin. Want let wel: één op de drie kinderen in Nederland maakt voor zijn of haar achttiende verjaardag een vorm van seksueel geweld mee.

Sinds 2012 zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit. Ouders delen de verantwoordelijkheid dus met scholen. Een kwart van de ouders blijkt in de opvoeding geen seksuele voorlichting te geven. Dat het een plek heeft in het onderwijscurriculum is daarom belangrijk. Scholen bepalen zelf hoe ze vorm geven aan de naleving van deze verplichting.

Belangrijk is dat scholen gebruik maken van lesmethoden die bewezen effectief zijn. Voorlichting moet aansluiten bij leeftijd en ontwikkelingsniveau. Juist als we kinderen begeleiden in hun seksuele ontwikkeling en we hen adequaat voorlichten, zowel thuis als op school, kunnen kinderen gewoon kind zijn.


Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.
Beleidsmedewerker bij de Nationaal Rapporteur.

    • Corinne Dettmeijer
    • Marijke Bleeker