Industrie houdt zich aan afspraken Energieakkoord

Energie

Minister Kamp ziet af van maatregelen omdat de industrie op het nippertje zelf een plan indiende voor energiebesparingen.

Staalfabriek van Tata Steel.Foto Lex van Lieshout / ANP
Staalfabriek van Tata Steel.Foto Lex van Lieshout / ANP

De energie-intensieve industrie heeft op de valreep een plan ingediend om aan de energiebesparingen die zijn vastgelegd in het Energieakkoord te voldoen. Daardoor hoeft demissionair minister Kamp van Economische zaken (VVD) de besparingen niet wettelijk op te leggen aan de industrie.

In het Energieakkoord is in 2013 vastgelegd dat de energie-intensieve industrie, waar onder meer de raffinaderijen, chemische fabrieken en de metaalsector onder vallen, voor 2020 9 petajoule (PJ) moet besparen. Dat is een hoeveelheid die gelijk staat aan het energieverbruik van 135.000 huishoudens.

Omdat er tot nu toe nog geen initiatief vanuit de sector zelf was genomen, had Kamp aangekondigd aan het einde van het eerste kwartaal van 2017 een wettelijk voorstel aan de Tweede Kamer te sturen. De bedrijven die tot de energie-intensieve industrie behoren, zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het energieverbruik en de totale CO2-uitstoot in Nederland.

Kamp toont zich in de Kamerbrief waarin hij het plan van de sector bekendmaakt verheugd dat het toch gelukt is. De minister laat wel weten dat als de besparingsdoelen in de praktijk niet gehaald worden, hij de besparingen alsnog wettelijk zal afdwingen.

Het plan van de industrie bestaat uit individuele afspraken die via werkgeversorganisatie VNO-NCW met bedrijven als Tata Steel en Shell zijn gemaakt. Zo gaat Tata Steel twee ovens die worden gebruikt voor het verhitten van plakken staal vervangen, waardoor het verhitten minder energie gaat kosten. Bedrijven mogen onderling een overschot of tekort aan energiebesparing ruilen. Als ze hun doelstellingen niet halen, kunnen ze rekenen op boetes.

Kamp heeft het voorstel laten beoordelen door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Dat oordeelde dat de doelstelling van 9 PJ met deze plannen zal worden gehaald.

De energiebesparing mag van de minister niet ten koste gaan van een eerdere afspraak waarin de sector vrijwillig heeft toegezegd in de periode 2017-2020 22 PJ aan energie te besparen. Als dat toch gebeurt, zal Kamp ook verplichtende maatregelen instellen.

Nederland is nog ver verwijderd van het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord. Binnen de EU behoort Nederland tot de slechtst presterende landen wat betreft duurzaamheid.

    • Sam de Voogt