Opinie

    • Maarten Huygen

Hoger onderwijs scoort beter in de wereld dan in de eigen regio

Uit de nieuwste staatjes van u-multirank blijkt dat het Nederlandse hoger onderwijs in de Engelstalige internationale wereld hoger scoort dan in de regionale.

In Nederlandse universiteiten en hogescholen wordt hard gewerkt aan internationalisering. Met succes blijkt uit deze staatjes van het in Nederland en Duitsland samengestelde U-multirank, dat de profielen en resultaten van bijna 1500 hoger onderwijsinstellingen uit 99 landen met elkaar vergelijkbaar maakt. Volgens umultirank zijn heel wat Nederlandse universiteiten in het bovenste kwart van de wereld qua studenten mobiliteit, internationale academische staf. Het veld van de vier internationaal hoogst scorende universiteiten is bezaaid met A’s. Dat betekent dat bij de hoogste 25 procent van de beoordeelde instellingen behoren.
Maar in regionale betrokkenheid scoren de topinstellingen op dat terrein lager dan elders. Alleen op het gebied van gecombineerde publicaties met externe auteurs is de score hoog. Ook een aantal internationaal prominente universiteiten blijkt het heel goed te doen. De Hanzehogeschool en de Han zitten in dat veld zelfs bij de top vijftig ter wereld. Bij de andere factoren van regionale betrokkenheid, stages in de regio, inkomen uit regionale bronnen, wordt matig tot slecht gescoord, ook door hogescholen die een belangrijke regionale functie hebben. Op het gebied van samenwerking met private partijen doen Nederlandse instellingen het wel goed, maar dat zijn dan waarschijnlijk grote niet-regionale bedrijven.
Voordeel van U-multirank vergeleken bij andere ranglijsten is dat je er ook de wereldkampioen in bijvoorbeeld regionale activiteiten in kunt vinden. Frans van Vught, projectleider van U-multirank en voorzitter van de Reviewcommissie voor prestatieafspraken heeft altijd diversiteit van instellingen bepleit. Iedere hogeschool en universiteit zijn eigen specialisme. Dat is gedeeltelijk gelukt. Internationaal gezien zijn de prestaties van het Nederlandse hoger onderwijs staat het Nederlandse stelsel in de top 50 volgens Umultirank. Maar de regionale kampioenen, hogescholen vaak, zouden nog meer betrokkenheid kunnen tonen. Het omgekeerde is ook het geval: bedrijven en overheden uit de regio zouden meer met het lokale hoger onderwijs kunnen doen.