Rapport: verdere groei Schiphol is veiligheidsrisico

Pas als de luchthaven structureel veiliger wordt, kan er worden besloten over verdere groei, waarschuwt de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

ANP / Remko de Waal

De veiligheid van Schiphol is in het geding als de luchthaven verder groeit. „De grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer komen in zicht”, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol dat donderdag is verschenen. „Een besluit over verdere groei van luchthaven Schiphol kan pas worden genomen als de maatregelen zijn getroffen en de veiligheidsrisico’s structureel zijn verminderd.”

Risico op botsingen

Het ontwerp van Schiphol wijkt af van „wat internationaal gebruikelijk is”, aldus het rapport, en kent een aantal kwetsbare punten, zoals start- en landingsbanen die elkaar in het verlengde kruisen. „Dit vormt een risico wanneer een landend vliegtuig een doorstart moet maken en daarbij het vliegpad van een opstijgend toestel kruist.” Ook moeten soms start- en landingsbanen worden overgestoken, en „dit creëert een risico op botsingen”, aldus de Raad. De druk op luchtverkeersleiders is hoog, constateert de Onderzoeksraad. „De ruimte in de verkeerstoren is maximaal bezet en de verkeersleiders wijken vaker af van standaarden en routines om het toenemende verkeer te kunnen afhandelen.”

Lees ook: Schiphol zit klem in de polder

Incidenten

De risico’s op ongelukken zijn op Schiphol bovendien relatief groot, doordat vluchten niet gelijkmatig over de gehele dag zijn gespreid, maar in „pieken” worden afgehandeld. Reden daarvoor is doorgaans dat passagiers daardoor gemakkelijk kunnen overstappen. Daar komt nog bij dat de luchthaven gemiddeld achttien keer per dag van banen wisselt, meestal vanwege regels om de geluidhinder te beperken. Deze wisselingen „maken het afhandelen van het vliegverkeer complex en vergroten de kans op fouten en ongevallen”.

De afgelopen jaren heeft de Raad al meerdere incidenten op de luchthaven onderzocht, zoals het opstijgen vanaf een niet vrijgegeven baan, runway incursions (het oversteken of rijden op een baan die in gebruik is voor luchtverkeer) en technische problemen.

De Raad wilde met dit rapport achterhalen of aan deze incidenten meer structurele oorzaken ten grondslag liggen, zoals het ontwerp, de ligging en het gebruik van de luchthaven.

Groei passagiers

Groei vliegverkeer

Lees ook: Tijdelijke hal Schiphol moet verrassend snelle groei passagiers beteugelen