Nieuwkomers Denk en Forum krijgen geen andere plek in zaal Tweede Kamer

Na wekenlang gedoe en gepuzzel heeft het presidium van de Tweede Kamer woensdag de knoop doorgehakt over de vaste indeling van de plenaire vergaderzaal. Bezwaren van Denk en Forum voor Democratie (FvD) tegen de hun toegewezen zetels zijn daarbij niet gehonoreerd.

De twee nieuwe fracties blijven zitten waar ze al voorlopig waren ingetekend: het FvD linksachter in het vak van de PVV, Denk centraal achterin bij GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD).

Denk blijft hiertegen bezwaar hebben, omdat deze partij als enige van de dertien Kamerfracties niet aan het gangpad zit. „Dat maakt het lastig om te interrumperen en om scherp te zijn in het debat”, aldus fractievoorzitter Tunahan Kuzu. Hij beraadt zich op een volgende stap, als dat procedureel al mogelijk is: het presidium is als dagelijks bestuur het hoogste orgaan van de Tweede Kamer. Wellicht zullen de drie fractieleden bij plenaire debatten opnieuw achter hun blauwe stoel blijven staan, zoals zij ook al even deden bij de installatie van de nieuwe Kamer op 23 maart.

Het presidium heeft ook de nieuwe indeling van alle werkvertrekken van alle fracties vastgesteld. De grootste verhuizing vindt plaats in het voormalige ministerie van Koloniën aan het Plein. De PvdA, die bij de verkiezingen 29 zetels verloor, moet in dit gebouw twee etages en haar vergaderzaal inleveren. De werkkamers gaan naar GroenLinks, ChristenUnie en PvdD.

Forum voor Democratie komt met zijn twee Kamerleden – én de vleugel van partijleider Thierry Baudet – terecht op de begane grond van het voormalige ministerie van Justitie, waar eerst GroenLinks zat. In dit statige gebouw, eveneens met uitzicht op het Plein, mogen de fracties van CDA en D66 hun werkterrein uitbreiden.

Denk verhuist met zijn medewerkers naar de onderste verdieping van het zogenoemde C-gebouw aan het Binnenhof, onder de fracties van SP en SGP. Daarover heeft de nieuwe partij geen klachten. Al heeft Kuzu wel om één extra werkkamer gevraagd. „We hebben niet het aantal meters gekregen waar we getalsmatig recht op hebben.”

Het is voor Denk lastig bezwaar te maken, want de partij zit niet in het presidium. Dit dagelijks bestuur van de Kamer bestaat naast voorzitter Khadija Arib (PvdA) uit vertegenwoordigers van de zeven grootste fracties. Kleinere fracties worden daar normaliter vertegenwoordigd door één grotere. De SGP wil echter één Kamerlid – bij voorkeur Joël Voordewind (ChristenUnie) – aan het dagelijks bestuur toevoegen om álle kleine partijen te vertegenwoordigen. Daarover beslist het presidium over twee weken.