Opinie

Na Brexit en Trump moet college in het Duits worden gegeven

Onderwijsblog Nu Groot Brittannië de EU verlaat en Trump zich terugtrekt, moet de universiteit in het Duits internationaliseren. Het voorstel van Hendrik Lenstra en Peter Stevenhagen is weer ingetrokken.

Engels verliest aan belang in Europa als Groot Brittannië vertrekt. President Trump trekt zich terug achter zijn eigen grenzen. Dan kan de bachelor wiskunde in Leiden beter in het Duits worden gegeven in plaats van in het Engels werd daags voor 1 april voorgesteld. Inmiddels is dit voorstel ingetrokken. Voorlopig blijft de bachelor wiskunde in Leiden in het Nederlands.

Hendrik Lenstra en Peter Stevenhagen
Hoofdlijnen discussienota
herprofilering bacheloronderwijs FWN
De Universiteit Leiden heeft in haar instellingsplan 2015–2020, Excelleren in vrijheid, nadrukkelijk ingezet op een verdere internationalisering van de opleidingen, en Leiden heeft de taak hierin een voortrekkersrol op zich te nemen, zowel nationaal als in LERU-verband. Met de plannen voor een International Bachelor of Science zet onze faculteit veelbelovende lijnen uit, die zich evenwel nauwelijks onderscheiden van vergelijkbare initiatieven elders in den lande. Wij zijn aan onszelf verplicht om ook in ons onderwijs meer ambitie uit te stralen.

Het is onmiskenbaar dat de geopolitieke ontwikkelingen van de 21e eeuw ons dwingen een richting in te slaan die niet meer automatisch door een Angelsaksisch kompas gewezen wordt. Trump en Brexit zijn symptomatisch voor een klimaat van afnemende borging van de universele academische waarden waarin wij onze studenten willen opvoeden. Wij zullen onze kracht steeds meer moeten ontlenen aan onze inbedding in het moderne Europa, waarin om meerdere redenen Duitsland onze natuurlijke partner is. Niet alleen in economisch, maar ook in moreel opzicht kan Duitsland tegenwoordig binnen de EU als richtinggevend en gezichtsbepalend gelden. Dit besef wordt inmiddels in hoog tempo
wereldwijd gemeengoed. Bovenstaande overwegingen, die door de gesprekspartners van de stuurgroep unaniem gedeeld worden, leiden tot een aantal onontkoombare conclusies. Niet door navolging van het Angelsaksische model, maar door het bieden van een eigen geloofwaardig Europees alternatief kunnen wij ons van een krachtige positie in het mondiale onderwijsveld verzekeren.

Op Europese leest

Met ingang van het academisch jaar 2018–19 willen wij ons portfolio van bacheloropleidingen integraal op Europese leest internationaliseren. Niet alleen in Europa, maar ook in vele niet in eerste instantie op Amerika gerichte Aziatische landen (China, Japan, Indonesië) zal deze formule grote aantrekkingskracht uitoefenen. Dat we ook onze
eigen Nederlandse studenten op deze manier optimaal in een snel veranderende wereld plaatsen, behoeft geen betoog.
Onze nationale taal is niet in een positie om als drager van ons initiatief te fungeren, maar gelukkig ligt dat met de nauw verwante taal van onze oosterburen geheel anders.

Met enige doelgerichte begeleiding, waarover de stuurgroep al vruchtbaar overleg heeft gepleegd met het Goethe-Institut, moet het mogelijk zijn om ons docentencorps vanaf september 2018 zijn taak in het Duits te laten verrichten. Wat Groningen of Maastricht vermag, kan Leiden ook. Onze passie voor onderwijs moet leidend zijn. Omvorming van de huidige BKO tot een Grundbegutachtung Unterricht is slechts een bureaucratisch detail.
Belangrijker dan de vorm van de voorgestelde herprofilering is evenwel de inhoud. Het is de invulling waarover wij faculteitsbreed met onze collega’s in discussie willen treden. Wij gaan ervan uit dat de volledige discussienota Leidenschaft hiertoe voldoende materiaal zal aanreiken.
Leiden, 31 maart 2017

Hendrik Lenstra is emeritus hoogleraar wiskunde aan de universiteit Leiden
Peter Stevenhagen is hoogleraar zuivere wiskunde aan de universiteit Leiden
Opleiding in het Duits:


Intrekking:

Blogger

Maarten Huygen

Maarten Huygen is redacteur onderwijs.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.