Bodycams ingezet bij burenruzie in A’dam

Woonoverlast Amsterdam wilde het verder uit de hand lopen van een burenruzie voorkomen met bodycams.

Een bodycam.
Een bodycam. Foto Klaus Dietmar Gabbert/EPA

De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar drie bewoners uitgerust met een bodycam nadat een burenruzie was geëscaleerd.

Volgens een woordvoerder van burgemeester Van der Laan is dit de eerste keer dat burgers bodycams in gebruik hebben gekregen. De cams werden vanwege „de ernst in dit uitzonderlijke geval ingezet ter beveiliging”, zegt de woordvoerder. „Het was niet de inzet om bewijsmateriaal te verzamelen.” Wel zouden de beelden indien nodig, achteraf bekeken kunnen worden door de politie. Dat is tot op heden niet gebeurd.

Regelgeving rond het gebruik van bodycams is nog niet uitgekristalliseerd. Er lopen diverse experimenten, maar daarbij gaat het om professionele handhavers, niet om burgers. De burgemeester heeft de bevoegdheid cameratoezicht in te stellen in het belang van de openbare orde. Als zo’n camera gebruikt wordt voor opsporingsdoeleinden is toestemming nodig van een Officier van Justitie.

Het conflict waarbij de cams zijn ingezet, startte tussen twee buurvrouwen op het Surinameplein en ging aanvankelijk over geluidsoverlast en pesterijen. Eén van de buurvrouwen besloot te verhuizen naar elders in de stad. Daar werd zij op 5 december naar eigen zeggen aangevallen door haar ex-buurvrouw. Die zegt hetzelfde over haar. Na deze heftige vechtpartij, rustte de gemeente in het kader van de ‘treiteraanpak’ drie bewoners uit met cams, onder wie de vrouw die was verhuisd. Dit werd niet meegedeeld aan de buurvrouw met wie zij had gevochten. De drie bewoners kregen ook een kastje waarmee ze direct contact konden krijgen met de alarmcentrale.

De cameraatjes, ter grootte van een luciferdoosje, konden zowel op de kleding als los meegedragen worden. Ze stonden niet permanent aan, maar moesten worden aangezet. De advocaat van de verhuisde vrouw, Theo Gardenbroek, zegt dat zijn cliënt zich „veiliger voelde” met de cam. „Je weet dat je vanaf dat moment kunt bewijzen wat er gebeurt.”

Volgens Michel Vols, adjunct hoogleraar Openbare-orderecht in Groningen en gespecialiseerd in aanpak van woonoverlast, is het gebruik van de bodycams bij het burenconflict een „wereldprimeur”. Hij kent geen voorbeelden van gebruik in Nederland, of daarbuiten.

Vols vindt het een „slimme keus”. Ook Van Loon ziet voordelen: „In gecompliceerde conflicten, waarin het lastig blijkt om bewijs rond te krijgen, kan de bodycam uitkomst bieden.” Daar sluit Vols zich bij aan. Vols: „De camera levert dan objectief bewijs. Dat is heel nuttig voor de rechter.” Verder vindt hij dat er een preventieve werking vanuit gaat.

Er schuilt ook een gevaar in het gebruik van de bodycam. Zo kunnen buren conflicten uitlokken, om zo goed beeldmateriaal te verkrijgen.