Werkgever moet klachten over pesten serieus nemen Twee keer op staande voet in één maand

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week: arbeidsrecht.

Door onze medewerker
Werkgevers moeten pestgedrag onderzoeken.
Werkgevers moeten pestgedrag onderzoeken. Foto Istock

Ze werd gepest op haar werk. Althans, zo voelde het. Gesprekken vielen stil als ze langsliep en er zou geroddeld worden dat ze drugs gebruikte.

Omdat ze het moeilijk vond om haar directe collega’s bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ermee te confronteren, stuurde ze een sms naar de directeur van de afdeling. Die maakte haar duidelijk dat ze het eerst zelf moest opnemen met haar collega’s. Er werd haar een gebrek aan professionaliteit en zelfreflectie verweten.

Na nog eens vier maanden tussen de collega’s die haar „met de nek aankeken”, kon ze het niet meer opbrengen. Twee jaar bleef ze thuis met psychische klachten, tot ze zich goed genoeg voelde om weer terug te gaan naar haar oude functie bij de Auditdienst van de SVB.

Maar die wilde daar niets van weten. Het vertrouwen in de vrouw was weg, nu zij zonder onderbouwing haar collega’s allerlei verwijten had gemaakt. De situatie binnen de Auditdienst was bovendien nog precies dezelfde als die waar zij destijds problemen mee had gehad. Terugkeer was dus onmogelijk. Sterker nog, de arbeidsverhouding was zo verstoord dat de SVB de arbeidsovereenkomst wilde ontbinden.

De Amsterdamse kantonrechter is het daar niet mee eens en draait het om. Niet de vrouw, maar de SVB heeft onprofessioneel gehandeld door klachten over pestgedrag niet serieus te nemen. Een werkgever moet vanuit een neutrale positie het voortouw nemen en beschuldigingen onderzoeken. In ieder geval had de SVB ervoor moeten zorgen dat de vrouw weer aan de slag kon in haar oude functie, bijvoorbeeld door mediation.

Als er al sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, is de SVB daar zelf voor verantwoordelijk, aldus de rechter. De vrouw krijgt – op eigen verzoek – een nieuwe kans op haar oude plek.

www.rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2017:1088

Twee keer in één maand op staande voet ontslagen vanwege dezelfde ‘dringende reden’: kan dat? Een medewerkster van thuiszorgorganisatie Owercare was op non-actief gesteld, nadat ze een kritische brief had geschreven over haar werkomstandigheden. Ze had geen toegang meer tot het rooster en op haar mails met verzoek om de planning kwam geen antwoord. Totdat er bericht van Owercare kwam dat ze haar dienst weer kon hervatten. Omdat de mails in haar spambox waren terechtgekomen, kwam ze niet opdagen. Prompt werd ze op staande voet ontslagen vanwege werkweigering.

Ze liet weten de mails niet te hebben gezien en kreeg een tweede en laatste kans om alsnog op een door Owercare voorgestelde datum op haar werk te verschijnen. De vrouw antwoordde dat ze die week met vakantie was en dat ze graag eerst een gesprek wilde, maar Owercare was onverbiddelijk. De vrouw was opnieuw niet verschenen en werd opnieuw op staande voet ontslagen.

Zowel de Haagse kantonrechter als het gerechtshof zijn niet overtuigd van de dringende reden voor het ontslag. De urgentie is komen te vervallen op het moment dat de vrouw een tweede kans kreeg. Bovendien had Owercare moeten nagaan of ze die had ontvangen – met een leesbevestiging of telefoontje. De ontslagen zijn door de kantonrechter vernietigd.

www.rechtspraak.nl ECLI:NL:GHDHA:2017:448
    • Nelleke Koops