‘Uitsluiting dreigt voor kwetsbare groepen’

uwv

Er dreigt maatschappelijke uitsluiting van groepen die het tijdens de crisis moeilijker hebben gekregen op de arbeidsmarkt, zoals laaggeschoolden, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en niet-westerse migranten. De economie groeit niet hard genoeg om deze groepen aan werk te helpen.

Daarvoor waarschuwt uitkeringsinstantie UWV in de Arbeidsmarktanalyse 2017. „Nederland kent de minst inclusieve arbeidsmarkt van Europa”, staat bijvoorbeeld over arbeidsgehandicapten in het rapport. Het verschil in arbeidsparticipatie met niet-gehandicapten was (in 2011) in Nederland ruim 35 procent, tegenover gemiddeld 20 procent in andere Europese landen.

De werkloosheid is nog altijd hoger dan voor de crisis (3,7 procent in 2008 en 6 procent vorig jaar) en daalt voor alle groepen niet even snel. Door automatisering en robotisering krimpt het aantal banen op laag en middelbaar niveau. Een ander knelpunt is dat studies die jongeren kiezen niet aansluiten op de vraag naar bijvoorbeeld technisch personeel.