Kamerkoor Cappella gaat door, ondanks subsidie-afwijzing

Vierjarige subsidie Het Fonds Podiumkunsten blijft bij zijn besluit om Cappella Amsterdam geen vierjarige subsidie toe te kennen. Opgeven is geen optie voor het kamerkoor, het overweegt via de civiele rechter subsidie af te dwingen.

Het kamerkoor Cappella Amsterdam.
Het kamerkoor Cappella Amsterdam. Foto Marco Borggreve

Cappella Amsterdam, een van Nederlands twee professionele kamerkoren, krijgt ook na een bezwaarprocedure de komende vier jaar geen structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Dat heeft het Fonds dinsdag bekendgemaakt. Cappella Amsterdam, in 1970 opgericht en in binnen- en buitenland gelauwerd om zijn grote kwaliteit en flexibiliteit, kreeg tot dit jaar een half miljoen euro subsidie op jaarbasis.

In augustus 2016 werd de aanvraag voor het komend Kunstenplan 2017-2020 afgewezen, omdat het koor „te veel de gebaande paden volgt”, te weinig de „regie over zijn artistieke koers richting de toekomst” zou voeren en „zwak ondernemerschap” zou tonen met een weinig onderbouwde visie hoe het een kwart meer aan publieksinkomsten wil bereiken.

Lees ook wat we toen schreven: Cappella: ‘Niemand zag dit aankomen’

Hoewel de adviescommissie van het Fonds zijn oordeel over zeggingskracht positief bijstelde, blijft het oordeel over de artistieke kwaliteit ruim voldoende. Het Fonds handhaaft ook het oordeel ‘zwak’ over het ondernemerschap. Het Fonds, dat zwaar overvraagd is en in de zomer ondanks veel positieve adviezen maar 84 van de 212 aanvragen kon honoreren, ziet daarom geen reden nu wel subsidie toe te kennen.

Opheffing is „ondenkbaar”, aldus het koor in een reactie, Cappella onderzoekt met zijn advocaten nu mogelijkheden om via de civiele rechter subsidie af te dwingen. Tegelijkertijd zet het koor met ondersteuning van particulieren, publieke en private fondsen de activiteiten voort.

Vier jaar overbruggen

Directeur Anna Becker is inmiddels opgevolgd door Jessica de Heer en Anneke Hogenstijn, die naast chef-dirigent/artistiek leider Daniel Reuss samen de zakelijke leiding ad interim waarnemen. „We proberen met man en macht de belangrijkste projecten – zowel eigen producties als samenwerkingen – overeind te houden, door een beroep te doen op particuliere donateurs en publieke en private fondsen. Bij het Fonds Podiumkunsten zullen we ook projectsubsidies aanvragen”, zegt De Heer, „en we hopen dat dit conflict daarbij geen problemen zal opleveren.”

„We willen wel een fatsoenlijk honorarium blijven betalen.”

De subsidie van het Fonds zorgde de afgelopen vier jaar voor ongeveer de helft van de inkomsten van ruim één miljoen euro. De andere helft kwam voor het overgrote deel uit bezoekersinkomsten. Van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst kreeg Cappella deze zomer wel 75.000 euro subsidie per jaar toegewezen tot en met 2020.

Cappella wil proberen deze vierjarige subsidieperiode te overbruggen om vanaf 2020 weer voor een meerjarige subsidie van het Fonds in aanmerking te komen. De Heer: „Dat zal ook moeten, want private fondsen blijven niet altijd je projecten financieren. Dan zou hun incidentele bijdrage structureel worden en dat willen die fondsen niet.”

De koorzangers worden vooralsnog ontzien. „Wat zij krijgen is al minimaal”, zegt De Heer. „Daar zullen we zo lang mogelijk niet aan tornen. We willen wel een fatsoenlijk honorarium blijven betalen.”

Het nieuwe album van Capella Amsterdam krijgt vier ballen van NRC.