Nieuwe emissiewet in India

Uitstoot India weert sinds afgelopen weekend voertuigen die te veel schadelijke stoffen uitstoten, in de strijd tegen de luchtvervuiling.

Verkeersagent in Calcutta.
Verkeersagent in Calcutta. Foto PIYAL ADHIKARY/EPA

In India geldt sinds afgelopen weekend een nieuwe emissiestandaard. Nieuwe voertuigen, inclusief motorfietsen en brommers, die daar niet aan voldoen kunnen niet langer geregistreerd worden, en mogen dus niet de weg op.

Met de overgang van de milieurichtlijn ‘Bharat III naar Bharat IV’ wil India de luchtvervuiling verminderen. ‘Bharat IV’-voertuigen (India heet in het Hindi ‘Bharat’) waren tot nog toe slechts in de grote steden verplicht, maar door registratie net buiten de stad ontweken veel Indiërs de extra kosten. De nieuwe voertuigen zijn duurder. Ze zouden tot 80 procent minder schadelijke deeltjes uitstoten.

Slechts een rechtszaak stond de invoering nog in de weg. Indiase autofabrikanten eisten dat de overgang zou worden uitgesteld totdat al hun Bharat III-voertuigen waren verkocht. „De volksgezondheid is veel belangrijker dan commerciële belangen”, oordeelden de hoogste Indiase rechters echter. Bijna een miljoen voertuigen – voornamelijk tweewielers en trucks – zijn nu onverkoopbaar.

Topman Erich Nesselhauf van Daimler India, dat lokaal Mercedes-vrachtauto’s produceert, reageerde kritisch op zijn protesterende branchegenoten. „Recente studies naar de luchtkwaliteit tonen hoe belangrijk dit project is voor de mensen en het milieu. Er is geen aanvaardbare reden voor vertraging.” De komende overgang was al twee jaar bekend.

De overheid kondigde bovendien aan dat India in 2020 in één keer overgaat van Bharat IV naar VI. Daarmee loopt het iets in op de grote achterstand met het Westen. In de EU werd de Euro VI-standaard (vergelijkbaar met Bharat VI) op 31 december 2013 van kracht.

In 2015 stierven bijna 1,1 miljoen Indiërs voortijdig door luchtvervuiling, blijkt uit onderzoek. Voornaamste oorzaken: rook van op hout gestookte fornuisjes, kolencentrales, uitstoot van de industrie en, vooral in de grote steden, uitstoot van voertuigen.