‘Links’ en ‘rechts’ lezen verschillend type wetenschap

Bubble-wetenschap Progressieve en behoudende Amerikanen interesseren zich voor verschillende takken van wetenschap.

Amerikaanse boekwinkel. In de verkoopgegevens van de online boekwinkels gegevens zijn allerlei patronen te vinden.
Amerikaanse boekwinkel. In de verkoopgegevens van de online boekwinkels gegevens zijn allerlei patronen te vinden. Foto Shelby H. / Flickr

Amerikanen met behoudende politieke opvattingen winkelen selectiever in de wetenschap dan progressieve landgenoten. Conservatieven hebben een voorkeur voor boeken die hun opvattingen bevestigen; progressief Amerika oriënteert zich breder. Dat blijkt uit een onderzoek van Amerikaanse sociale wetenschappers naar de online aankoop van boeken, deze week gepubliceerd in het tijdschrift Nature Human Behaviour.

De eigen ‘bubble’

In de Verenigde Staten en West-Europa wordt gediscussieerd over het bestaan van zogenoemde ‘bubbles’. Mensen met een bepaalde politieke overtuiging communiceren, bijvoorbeeld via social media, alleen nog met gelijkgezinden en bevestigen zo elkaars (voor)oordelen. Zo ontstaat een culturele loopgravenoorlog waarin men elkaar niet langer weet te overtuigen met argumenten.

Lees ook: Feiten verergeren het klimaatconflict

Meningsverschillen gaan niet alleen over de wenselijkheid van een sterke overheid of een selectief immigratiebeleid, maar ook over klimaatverandering, evolutie en de risico’s van vaccinaties, kwesties waarin wetenschappelijke inzichten politieke tegenstellingen zouden moeten overbruggen. Vijf sociale wetenschappers, verbonden aan de universiteit van Chicago en Cornell University, gingen na in hoeverre de wetenschap een nieuw strijdperk is geworden in deze culturele oorlogen.

Amazon en Barnes&Nobles

Het team, onder leiding van Feng Shi en James Evans, verzamelde gegevens over de kopers van enkele miljoenen boeken die in het voorjaar van 2013 zijn verkocht door de twee grootste webwinkels, Amazon.com en Barnes & Nobles. Aan de hand van de aangeschafte politieke titels verdeelden zij het koperspubliek in progressieven (‘liberals’) en conservatieven. Zij keken vervolgens welke wetenschappelijke boeken beide ‘kampen’ kochten. Mensen met uitgesproken politieke opvattingen, zowel ‘links’ als ‘rechts’, kopen vaker wetenschappelijke literatuur dan anderen. De twee ‘kampen’ blijken echter belangstelling te hebben voor heel verschillende disciplines en per discipline legen zij in hun koopgedrag andere accenten.

Progressieven hebben een voorkeur voor fundamentele wetenschappen, zoals astronomie en zoölogie, terwijl conservatieven vaker kiezen voor toegepaste wetenschappen als organische chemie, geneeskunde of rechten. Wanneer linkse en rechtse lezers belangstelling hebben voor dezelfde discipline lezen zij zelden dezelfde boeken over een bepaald onderwerp. Conservatieve kopers van boeken over klimaatwetenschappen, milieukunde, politieke wetenschap en biologie neigen naar de periferie van het vakgebied. Progressieven oriënteren zich breder per discipline en kiezen eerder voor de academische hoofdstroom.

Voorbehoud

De onderzoekers concluderen dat voor een optimale academische input in het politieke debat moet worden voorkomen dat afnemers van wetenschappelijke literatuur alleen worden blootgesteld aan inzichten die in hun politieke kraam te pas komen. Ze zeggen alleen niet hoe dat moet. Ze maken wel een voorbehoud. Hoewel de helft van de Amerikaanse bevolking boeken online koopt vormen online kopers geen aselecte steekproef van het lezerspubliek.