Werkloosheid

Oudere moet weer werken

De gemeente Amsterdam gaat de aanpak die bij jeugdwerkloosheid wordt gebruikt, ook inzetten bij werkloze ouderen. Vijftigplussers die in de bijstand komen worden daarbij zo vroeg mogelijk begeleid door een team dat bemiddelt tussen hen en werkgevers. Ook krijgen ze trainingen om hun zelfvertrouwen te vergroten en hun sollicitatievaardigheden te verbeteren.

    • Auteur Onbekend