Brieven

Verkiezingen in Frankrijk

Madame la Présidente? Impossible!

illustraties cyprian Koscielniak

Zoals wij toch behoren te weten, hebben de Fransen een ander kiesstelsel dan wij. Het is een meerderheidssysteem in twee ronden. Degene die in de eerste ronde de absolute meerderheid behaalt, wordt Le Président de la République. Marine Le Pen meer dan 50 procent van de stemmen? Uitgesloten. Vervolgens is er twee of drie zondagen later een tweede ronde. Dan is een relatieve meerderheid voldoende. Ook die ronde zal Marine niet winnen, omdat het inmiddels een ongeschreven regel is dat slechts de hoogst geplaatste tegenstander van Front National deelneemt aan de tweede ronde. Naast de sterkste concurrent doet echt verder niemand mee, want dan zou Marine Le Pen de relatieve meerderheid kunnen behalen, hetgeen coûte que coûte dient te worden voorkomen. Op deze wijze krijgt Le Pen hooguit 40 procent van de stemmen. Ook de verkiezingen van de Assemblée Nationale – de Tweede Kamer – gaan in twee ronden. Geen evenredige vertegenwoordiging zoals bij ons maar een districtenstelsel. Waardoor Front National landelijk weliswaar een hoog percentage kan bereiken, maar nauwelijks Députés (Kamerleden) heeft.

Alors, Marine Le Pen: la Présidente de la République? Impossible! Dan lees ik voor de zoveelste keer dat Le Pen een bedreiging vormt voor Europa wegens een mogelijke Frexit. Onzin dus.