Verkiezingen

Den Haag grijpt in bij politieke chaos op Curaçao: meer macht voor gouverneur

Nederland intervenieert in het verkiezingsproces op Curaçao. Op bevel van Den Haag wordt de gouverneur van het eiland bevoegd om de verkiezingen van 28 april te organiseren, in plaats van de politieke leiding die heeft geprobeerd verkiezingen te voorkomen. Met een zogeheten Algemene maatregel van rijksbestuur heeft de Rijksministerraad vrijdag besloten de interim-regering van het eiland buitenspel te zetten. Gouverneur Lucille George-Wout, de facto het staatshoofd van Curaçao, moet erop toezien dat het verkiezingsproces niet geblokkeerd wordt en goed verloopt.

Op het eiland heerst politieke chaos nadat het kabinet op 12 februari viel, nog geen drie maanden nadat de beëdiging. De coalitie waar het kabinet van premier Hensley Koeiman op steunde verloor haar meerderheid nadat twee parlementariërs van Pueblo Soberano - de partij van de in 2013 vermoorde politicus Helmin Wiels - hun steun introkken en overliepen naar het politieke blok onder leiding van de partij Movementu Futuro Kòrsou van de veroordeelde oud-premier Gerrit Schotte. Het demissionaire kabinet schreef nieuwe verkiezingen uit, maar de nieuwe meerderheid in het parlement wilde die verkiezingen annuleren.

Toen gouverneur George-Wout weigerde mee te werken aan het opschorten van de verkiezingen, bedacht een door de nieuwe coalitie geformeerd kabinet andere manieren om het proces te frustreren. Zo werd het hoofdstembureau opdracht gegeven de voorbereidingen van de verkiezingen te staken.

Gerrit Schotte zit zelf niet in het nieuwe kabinet. Een jaar geleden werd hij veroordeeld wegens ambtelijke omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij kreeg drie jaar gevangenisstraf en vijf jaar ontzegging van het passief kiesrecht. Maar in afwachting van zijn hoger beroep, gepland in mei, is hij weer vrij. Er is geen twijfel over dat Schotte het brein is achter de verrichtingen van het huidige kabinet. Ook zijn er op Curaçao geruchten dat de twee overgelopen parlementariërs zouden zijn omgekocht.

In een poging de regie over de verkiezingen te houden, kwam het Curaçaose parlement donderdag met spoed bijeen om toch in te stemmen met verkiezingen. Dat weerhield de Rijksministerraad er niet van vrijdag in te grijpen op een manier die volgens Antilliaanse media nog nooit is voorgekomen. De Rijksministerraad bestaat uit de Nederlandse (demissionaire) ministers aangevuld met gevolmachtigde ministers uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Van Curaçao was vrijdag geen minister aanwezig, omdat deze positie in het interim-kabinet van het eiland nog niet is ingevuld.

    • Emilie van Outeren