Ouderenzorg

Advies toezichthouder NZa: 1,3 miljard extra is voldoende voor verpleeghuizen

Nederlandse verpleeghuizen hebben jaarlijks 1,3 miljard extra nodig om hun zorg te verbeteren. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het advies is opgesteld op verzoek van demissionair staatssecretaris Van Rijn (Zorg, PvdA).

Onderzoek van de toezichthouder op de zorg wijst grote verschillen uit in de besteding van hun budget door verpleeghuizen. De goede slagen erin meer geld aan zorg te besteden en hun personeel beter in te zetten dan andere, aldus de NZa.

Het advies, dat deze vrijdag openbaar is gemaakt, is minder royaal dan de sector hoopte. In de verkiezingscampagne kondigde de VVD al aan jaarlijks 2 miljard extra in de ouderenzorg te willen steken. Juist onder het laatste kabinet van VVD en PvdA werd veel bezuinigd op ouderenzorg en werden de drempels verhoogd om te worden toegelaten tot een verpleeginstelling.

De toezichthouder is zich ervan bewust dat zijn advies niet overal in de sector gewaardeerd zal worden. „Wij realiseren ons dat ons advies grote impact heeft op een sector waar de afgelopen jaren veel van gevraagd is”, aldus Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa, in een schriftelijke verklaring. Toch vindt zij dat de sector ook zelf „stappen moet zetten” om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg had de afgelopen jaren veel kritiek op de verpleeghuiszorg. Een van de problemen in de sector is een tekort aan voldoende opgeleid personeel. De zorg in verpleeghuizen is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Bewoners zijn veel hulpbehoevender dan twintig jaar geleden. Dat stelt hogere opleidingseisen aan het personeel.

Eind vorig jaar trok het protest van Hugo Borst en Carin Gaemers over verpleeghuizen veel aandacht. In een manifest pleitten zij onder meer voor minimaal twee verplegers per acht verpleeghuisbewoners en een plafond voor bestuurskosten en reserves in verzorgingshuizen. De oproep kreeg unanieme steun in de Tweede Kamer. (NRC)