Onderzoeksraad voor Veiligheid

‘Haal aanpak bevingsschade Groningen weg bij NAM’

Te fragmentarisch, bureaucratisch en juridisch. Zo typeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid de aanpak van de gasbevingsproblemen in Groningen. De tot nu toe getroffen maatregelen, schrijft de raad, „doen geen recht aan de stapeling van problemen waarvoor de Groningers zich gesteld zien”. De overheid moet zelf de bevingsschade gaan afhandelen en dat niet langer overlaten aan gaswinner NAM, joint venture van Shell en ExxonMobil. Het is tijd voor „één integrale organisatie die verantwoordelijk” is voor én de bevingsproblemen én de sociaal-economische problemen én de krimp „op een niveau dat alle betrokken partijen ontstijgt”.

De Onderzoeksraad zocht uit wat er gebeurd is met zijn aanbevelingen uit 2015. Toen velde hij een vernietigend oordeel over de gaswinning: veiligheid van de bewoners was ruim vijftig jaar genegeerd. Alle bij de gaswinning betrokken partijen „achtten het veiligheidsrisico verwaarloosbaar”. Gevolg: aardbevingen, schade, onzekerheid. En, belangrijk, geschonden vertrouwen van de bewoners.

Nu is de conclusie opnieuw hard: op „cruciale” punten schiet de aanpak tekort. Het wantrouwen bij Groningers is groot gebleven. Het ‘gasgebouw’, dat fundamenteel op de schop moest, is niet „gewijzigd in structuur”. Nog steeds beslist een „gesloten bolwerk” – Economische Zaken, NAM, Shell, ExxonMobil, gasverkoper GasTerra en staatsdeelneming EBN – over de gaswinning. Winst bleef uitgangspunt en de veiligheidsbelangen van de Groningers zijn nog niet gewaarborgd. Het schaalniveau waarop de problemen nu worden aangepakt, schrijft de raad, is „niet in lijn met de omvang, urgentie en complexiteit van de problemen in Groningen”.