NAM stapt uit afhandeling schade Groningen

De afhandeling wordt overgeheveld naar de Nationaal Coördinator Groningen.

Een gestutte boerderij in Groningen
Een gestutte boerderij in Groningen Bart Maat/ANP

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stapt uit het proces om schade af te handelen aan woningen die is ontstaan na aardbevingen. Dat meldt de NAM vanmiddag op haar site. Het gaswinningsbedrijf doet dit over aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die door het kabinet is aangesteld om de problemen met aardbevingen in Groningen op te lossen.

Op dit moment voert het Centrum Veilig Wonen de schadeafhandeling uit. Dat is echter een instantie van de NAM zelf. Die bepaalt welk bedrag inwoners van het aardbevingsgebied krijgen na schade. De verantwoordelijkheid gaat nu naar de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Die gaat werken aan een nieuwe procedure voor het afhandelen van schade, die op 1 juli zou moeten ingaan. Daarover is nog weinig bekend. De NCG heeft eerder voorstellen gedaan om kleinere schades sneller af te handelen. Ook zouden schades buiten het officiële bevingsgebied nu sneller afgehandeld worden.

De beslissing volgt op een rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid donderdag uitbracht. Daarin bestudeerde de Raad in hoeverre een aantal aanbevelingen die ze in 2015 had gedaan omtrent gaswinning waren opgevolgd. Conclusie: veel is “voortvarend opgepakt”, maar op “cruciale punten” ontbreekt het nog aan een goede aanpak. Een van de belangrijkste punten was de schadeafhandeling: daar moest de NAM echt op afstand gezet gaan worden. Die stroomversnelling in de discussie heeft de NAM vrijdag mogelijk doen besluiten uit het proces te stappen. Eerder had directeur Hans Schotman al aangegeven daarvoor open te staan.

Lees ook: ‘Haal aanpak bevingsschade weg bij NAM’

Tijdens een persconferentie vrijdagmiddag meldde Alders verder dat de NAM 50 miljoen stort in een fonds voor resterende schade. De NCG kan op die manier alle nieuwe schade onder zijn hoede nemen.

De afgelopen jaren leidde het verhalen van schade bij het CVW tot veel onvrede onder getroffen Groningers. Degene die de schade beoordeelde was ook de veroorzaker. Men moest bovendien vaak in discussie met de NAM zelf, wat voelde als een ongelijke strijd. Arbitrageprocedures konden zich maanden voortslepen, en het inhuren van deskundigen en contradeskundigen moest vaak op eigen kosten.

Groningers zelf vragen zich af of ze hier veel mee opschieten. Nu al ontfermt de Nationaal Coördinator zich over de afwikkeling van ‘complexe’ schadegevallen – en dat verloopt allerminst soepel. Annemarie Heite, boegbeeld van het verzet tegen de NAM, twittert over de nieuwe maatregel: „Een pyrrusoverwinning? NAM stapt er uit, Economische Zaken steviger in ’t zadel dan ooit! Van wie hebben we meer ‘last’.”

Dat gevoel bestaat ook omdat de NCG opereert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarmee blijft de afhandeling binnen het zogenoemde ‘gasgebouw’, de publiek-private samenwerking waar de Staat in zit met onder andere Shell en ExxonMobil. De OVV uitte gisteren scherpe kritiek op het gasgebouw. Volgens de Raad is de organisatie niet transparant en is het tijd “de belangen te ontvlechten”.

Fonds

Het Groninger Gasberaad – een organisatie van Groningers – en Vereniging Eigen Huis kwamen vrijdag met een eigen voorstel voor schadeafhandeling. Zij willen onder andere een nulmeting en een zwaar versimpelde procedure, waardoor proceskosten omlaag kunnen. Dat zit er met deze nieuwe maatregel voorlopig nog niet in. Ook lijkt het erop dat NAM aansprakelijk blijft, iets wat volgens de twee partijen moet veranderen. Zij pleiten al langer voor een fonds, onder garantie van de staat, waaruit de schadeafhandelingen betaald worden.

Lees ook: Waarom weet niemand dat het hier gruwelijk misgaat?

Minister Kamp reageerde vrijdag, nog voor de NAM het nieuws naar buiten bracht, positief op een mogelijke stap terug. „Ik ga nog niet in op concrete voorstellen. Maar het zou goed zijn als de NAM niet meer in beeld is voor mensen bij de afhandeling van de schade.”