Brieven

Lastige woorden onthouden

Dat heette toen ‘ezelsbruggetjes’

Foto iStock

Met stijgende verbazing las ik dat Nijmeegse wetenschappers een internationale prijs hebben gewonnen met een nieuwe leermethode voor woordjes, die onder meer inhoudt dat je de woordjes die je al hebt gehad moet bedekken als je jezelf overhoort (Zo vergeet je een lastig woord niet meer, NRC 25/3). Ook moet je niet alles tegelijk erin proberen te stampen, maar telkens een klein aantal toevoegen en dan met de vorige herhalen. Zo hebben wij meer dan vijftig jaar geleden alle woordjes geleerd, en vóór ons nog enkele generaties. Ik wist niet eens dat er een andere methode bestond. Wat we ook deden, was elkaar overhoren. Dan vroeg je de woordjes ‘door elkaar’, om te voorkomen dat je de volgorde ging onthouden. Geheugenexpert Marlieke van Kesteren presenteert ook de methode met sleutelwoorden als nieuw, maar die leerde ik mijn mbo-leerlingen dertig jaar geleden al. Toen noemden we dat ezelsbruggetjes.

Blijkbaar is er een generatie opgegroeid die een andere (?) methode heeft gebruikt. Dit heeft ertoe geleid dat de legendarische talenkennis van de Nederlander is verschrompeld tot een soort pidgin English dat alleen hijzelf voor Engels houdt. Maar de redding is nabij: er komt een taal-app! Oude wijn in nieuwe zakken. En in Nijmegen hebben ze een prijs gewonnen met de uitvinding van het wiel.