Jeugdzorg

Door rompslomp is er steeds minder geld voor het kind

rapport jeugdzorg

De problemen van de jeugdzorg worden blijvend, aldus een alarmerend rapport. Veel te veel geld gaat naar extra boekhouders.

De problemen in de jeugdzorg sinds de overheveling naar gemeenten van begin 2015, dreigen een blijvend karakter te krijgen. Dat meldt de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), toezichthouder op die overgang, in haar donderdag verschenen jaarrapport.

Aanbieders van jeugdzorg verwachten ook dit jaar moeilijk te kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Ook de administratieve rompslomp is niet afgenomen. Jeugdzorgaanbieders huren extra boekhouders in, met geld dat bedoeld is voor de zorg aan kinderen. Komen gemeenten en aanbieders niet tot een oplossing, dan „is het gevaar groot dat essentiële functies van jeugdhulp in het gedrang komen”, aldus TAJ-voorzitter Marjanne Sint.

Van alle jeugdbeschermingsinstellingen voorziet 36 procent problemen met de betaling van vaste lasten als salarissen en huur. Nog eens 27 procent zegt problemen alleen te kunnen voorkomen door de reserves flink aan te spreken.

Een oorzaak is dat aanbieders van jeugdhulp de kosten voor behandelingen vaak moeten voorschieten. Eerst deden gemeenten dat, maar die betalen liever pas als ze precies weten om welke bedragen het gaat. Ligt de rekening eenmaal bij de gemeente, dan duurt betaling nog lang. Slechts 13 procent van de facturen wordt binnen een maand betaald, 18 procent blijft een half jaar tot een jaar liggen, zeggen aanbieders.

Late betalingen zijn het gevolg van de aanhoudende administratieve rompslomp. Aanbieders hebben contracten met tientallen gemeenten, vaak met diverse factuureisen, betalingstermijnen en behandelcodes. Gemeenten zijn streng, zeggen aanbieders: facturen worden „om het minste of geringste” afgekeurd, wat extra tijd kost.