Opinie

Scheefgroei van salarissen in politietop past in beeld van verspilling

In de politietop verdienden vorig jaar 23 medewerkers meer dan een ministerssalaris, 179.000 euro, meldde de krant deze week droogjes. En ook substantieel meer dan de nieuwe korpschef, Eric Akerboom, die met 148.000 euro per jaar nog financieel perspectief heeft. In 2015 zat nog maar één politiemanager boven de inkomensnorm, in 2016 waren dat er al twintig. En de politie voorspelt dat de groei zal doorzetten. Het korps verklaart ‘geen grip’ te hebben op deze ontwikkeling en vraagt via een persbericht het kabinet „om eens grondig naar dit vraagstuk te kijken en verdere scheefgroei te voorkomen”.

Dat is, zacht gezegd, een goed idee. En ook fijn dat het korps dit zelf aan de orde stelt – er is dus, onder de nieuwe leiding, spreke van voortschrijdend inzicht. Kennelijk ontbreekt het de politie aan wettelijke middelen om deze groei in te perken. En, kan er aan toegevoegd worden, bij de betreffende medewerkers en ‘adviseurs’ aan de wil om hier een stap te zetten en zich vrijwillig te beperken. Geen geld hebben om de recherche te versterken of investeringen te doen – maar wel te dure adviseurs op de loonlijst hebben, of die kennelijk moeten tolereren. Zoiets is onverkoopbaar.

Lees ook: Niemand durft zijn mond open te doen

Vorig jaar, onder toenmalig korpschef Bouman (inmiddels adviseur: 193.954 euro), werd de salarisontwikkeling nog verdedigd als marktconform en ook geboden, gezien de complexe reorganisatie. In 2016 noemden de politiebonden deze ontwikkeling onvoorstelbaar. Kamerleden drongen toen al aan op een correctie door minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) die dat dus heeft latten zitten.

Bij de politie vallen overigens regelmatig lijken uit de kast. Eerder deze maand verloor de politie nog een civiele zaak tegen Microsoft. De politie verweet deze leverancier ongerechtvaardigde verrijking met een kleine 3 miljoen euro die het onverschuldigd betaald zou hebben, maar kreeg daarin ongelijk. De politie schafte in 2007 door een blunder 13.656 overbodige software licenties aan. Pas veel later werd de fout ontdekt. De handelsrechter gaf Microsoft gelijk. De leverancier mocht ervan uitgaan dat de politie een ‘professionele partij’ is, die weet wat ze doet, aldus de rechter.

Lees ook: De politie lost doorgaans geen maatschappelijke problemen op

Daar mag dus met recht en reden aan getwijfeld worden. Er is bij de politie sprake (geweest?) van onzorgvuldig financieel beheer en verspilling – de uit de hand lopende topsalarissen zijn er een uitloper van. De nieuwe korpschef stak onlangs in de Volkskrant zelf de draak met de centrale inkoopplicht die de politie op Ameland dwingt gebak te bestellen op het vasteland. Nu vraagt hij hulp om de topsalarissen te beteugelen. Daar mag minister Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) dus niet aan voorbijgaan.