India voert strenge emissiestandaard in

Autofabrikanten eisten dat de overgang zou worden uitgesteld tot vervuilende voertuigen waren verkocht, maar het Hooggerechtshof oordeelde anders.

Smog in de Indiase stad Noida, begin 2017
Smog in de Indiase stad Noida, begin 2017 Foto iStock

Zaterdag introduceert India in het hele land een nieuwe emissiestandaard. Nieuwe voertuigen, inclusief motorfietsen en brommers, die daar niet aan voldoen, mogen vanaf 1 april niet meer worden geregistreerd, en dus niet de weg op.

Met de overgang van Bharat III naar Bharat IV (India heet in het Hindi ‘Bharat’) wil India de luchtvervuiling verminderen. Bharat IV-voertuigen waren tot nog toe slechts in de grote steden verplicht, maar door registratie net buiten de stad ontweken veel Indiërs de extra kosten. Bharat IV-voertuigen zijn duurder. Ze zouden tot 80 procent minder schadelijke deeltjes uitstoten.

Slechts een rechtszaak stond de invoering nog in de weg. Indiase autofabrikanten eisten dat de overgang zou worden uitgesteld totdat al hun Bharat III-voertuigen waren verkocht. “De volksgezondheid is veel belangrijker dan commerciële belangen”, oordeelden de rechters van Indiase Hooggerechtshof echter. Bijna een miljoen voertuigen – voornamelijk tweewielers en trucks – zijn nu onverkoopbaar.

Bestuursvoorzitter Erich Nesselhauf van Daimler India Commercial Vehicles, dat in India Mercedes-trucks verkoopt die daar worden geproduceerd, had geen goed woord voor zijn protesterende branchegenoten over.

“Recente studies naar de luchtkwaliteit tonen hoe belangrijk dit project is voor de mensen en het milieu. Er is geen aanvaardbare reden voor vertraging.”

De overgang was al twee jaar bekend.

De overheid kondigde onlangs bovendien aan dat India in 2020 in één keer overgaat van Bharat IV naar VI. Daarmee loopt het iets in op de grote achterstand met het Westen. In de EU werd de Euro VI-standaard (dat staat gelijk aan Bharat VI) op 31 december 2013 van kracht. Euro IV werd al twaalf jaar geleden in de EU geïntroduceerd.

Volgens onderzoek van het Amerikaanse Health Effects Institute uit februari stierven in 2015 bijna 1,1 miljoen Indiërs voortijdig door luchtvervuiling. Die wordt veroorzaakt door een combinatie van rook van fornuisjes gestookt op hout en andere vaste brandstoffen, energiecentrales op kolen, verbrand oogstafval en uitstoot van zware industrie en uitlaatgassen. Vooral in de grote steden vormt de uitstoot door voertuigen een aanzienlijk deel van de vervuiling.