Afhandeling gasschade weg bij NAM

Groningen  Het gaswinningsbedrijf draagt afhandeling van bevingsschade over aan Nationaal Coördinator.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stapt uit het proces om schade af te handelen aan woningen die is ontstaan na aardbevingen. Het gaswinningsbedrijf doet dit over aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die door het kabinet is aangesteld om de problemen met aardbevingen in Groningen op te lossen. Dat zou de NCG vrijdagmiddag bekendmaken op een persconferentie.

Tot nu toe voert het Centrum Veilig Wonen de schadeafhandeling voor gedupeerde Groningers uit. Dat is echter een uitvoeringsinstantie van de NAM zelf. Die bepaalt welk bedrag inwoners van het aardbevingsgebied krijgen na schade. De NCG gaat werken aan een nieuwe procedure. Daarover is nog weinig bekend. De NCG heeft eerder voorstellen gedaan om kleinere schades sneller af te handelen. Dat zou ook moeten gelden voor schades buiten het officiële bevingsgebied.

De beslissing volgt op een rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid donderdag uitbracht. Daarin bekeek de Raad in hoeverre een aantal aanbevelingen uit 2015 was opgevolgd. Conclusie: veel is „voortvarend opgepakt”, maar op „cruciale punten” ontbreekt het nog aan een goede aanpak. Een hoofdpunt was de schadeafhandeling: daar moest de NAM echt van losgekoppeld worden. Een dag na verschijning van het rapport gebeurt dat nu dus. Eerder had directeur Gerard Schotman al aangegeven ervoor open te staan.

De afgelopen jaren leidde het verhalen van schade bij het CVW tot veel onvrede onder getroffen Groningers. Degene die de schade beoordeelde was ook de veroorzaker. Men moest bovendien vaak in discussie met de NAM zelf, wat voelde als een ongelijke strijd. Arbitrageprocedures konden zich maanden voortslepen, en het inhuren van deskundigen en contradeskundigen moest vaak op eigen kosten.

Groningers zelf vragen zich af of ze hier veel mee opschieten. Nu al ontfermt de Nationaal Coördinator zich over de afwikkeling van ‘complexe’ schadegevallen – en dat verloopt allerminst soepel. Annemarie Heite, boegbeeld van het verzet tegen de NAM, twittert over de nieuwe maatregel: „Een pyrrusoverwinning? NAM stapt er uit, Economische Zaken steviger in ’t zadel dan ooit! Van wie hebben we meer ‘last’.”

Lees ook: Waarom weet niemand dat het hier gruwelijk misgaat?

Minister Kamp reageerde vrijdag, nog voor de NAM het nieuws naar buiten bracht, positief op een mogelijke stap terug. „Ik ga nog niet in op concrete voorstellen. Maar het zou goed zijn als de NAM niet meer in beeld is voor mensen bij de afhandeling van de schade.”