Topambtenaren: maak regeerakkoord niet gedetailleerd

De ambtenaren zijn bang dat politici afspraken maken die lastig uitvoerbaar zijn.

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks woensdag tijdens de eerste onderlinge gesprekken over een nieuw kabinet.
De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks woensdag tijdens de eerste onderlinge gesprekken over een nieuw kabinet. Foto ANP / Bart Maat

De hoogste ambtenaren willen dat een nieuwe coalitie niet te veel vastlegt in het regeerakkoord. In dat akkoord moeten volgens hen vooral de doelen staan die het kabinet wil bereiken en niet de manier waarop dat zou moeten. Dat schrijven de secretarissen-generaal van alle ministeries deze donderdag in een brief aan informateur Edith Schippers.

In eerdere regeerakkoorden werden volgens de ambtenaren vaak hele concrete veranderingen en wetsvoorstellen vastgelegd. Ze snappen dat politici hun afspraken graag concreet maken. Maar de “concrete uitvoering” van beleidsvoorstellen blijkt vaak moeilijker te zijn “dan vooraf werd voorzien”. De ambtenaren zijn dan ook bang dat er “afspraken worden gemaakt die later bij de uitvoering problemen geven”.

Tijdens de formatie zijn ambtenaren bereid om de onderhandelende politici te helpen. De plannen die de onderhandelaars in het regeerakkoord willen zetten, kunnen ambtenaren op verzoek onderwerpen aan een ‘quick scan’, een snelle toets, waarmee wordt nagegaan of die plannen haalbaar zijn.

Waarschuwing voor bezuinigingen op overheidsapparaat

In de brief vragen de topambtenaren verder om niet te veel te bezuinigen op het overheidsapparaat, ook al stonden zulke bezuinigingen in veel verkiezingsprogramma´s. Als er meer dan 1,5 procent wordt bezuinigd zal dat volgens hen leiden tot “merkbaar kwaliteitsverlies en minder dienstverlening”.

Ook willen de ambtenaren geen grootschalige reorganisatie van de verschillende ministeries. Als er plannen zijn die onder de verantwoordelijkheid van meerdere ministeries vallen, is dat volgens hen geen probleem. Ambtenaren zijn voorbereid op het werken in “interdepartementale teams”. Daarom zijn er volgens hen geen “tijdrovende en kostbare reorganisaties” nodig.