Nieuwe CAO moet werkdruk universiteiten verlichten

Individuele universiteiten moeten voor het einde van het jaar met een plan komen om de stijgende werkdruk onder het personeel tegen te gaan.

De Universiteit Utrecht.
De Universiteit Utrecht. Foto Remko de Waal/ANP

Elke universiteit in Nederland moet voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen om werkdruk bij werknemers te bestrijden. Dat staat in het onderhandelingsakkoord dat vakbonden FNV, Vakbond voor de Wetenschap (VAWO), CNV en AC/FBZ deze week sloten met brancheorganisatie Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU). Van alle medewerkers van Nederlandse universiteiten ondervindt zeven op de tien een zware tot zeer zware werkdruk, werd in januari bekend. Met het nieuwe akkoord hopen de vakbonden dit probleem te ondervangen. De CAO moet nog aan alle vakbondsleden worden voorgelegd.

Naast de plannen rond vermindering van werkdruk wordt in de nieuwe CAO ook met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 een structurele loonsverhoging van 1,4 procent vastgelegd. Daarnaast is afgesproken dat vrouwelijke promovendi automatisch een verlenging krijgen van hun aanstelling als ze vanwege zwangerschapsverlof tijdelijk niet hebben gewerkt.

Lees ook het interview met de rector magnificus van de Universiteit Utrecht: Hoger onderwijs, daar hoort echt niet iedereen in

Wel merkt vakbond VAWO in een persverklaring van de vier vakbonden op dat er ook een dergelijke regeling voor postdocs moet komen. Die vallen niet onder de huidige afspraken. Daartoe hebben de bonden en werkgevers de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, verzocht om de wet aan te passen om dat mogelijk te maken, schrijven de vier vakbonden.

De CAO heeft een looptijd van 2 juli 2016 tot en met 1 juli 2017 en geldt voor ruim 50.000 universiteitsmedewerkers.

Werkdruk

Medewerkers van de verschillende Nederlandse universiteiten ondervinden al jaren stijgende werkdrukproblemen omdat het aantal studenten de afgelopen vijftien jaar structureel is toegenomen. Tegelijkertijd is het aantal medewerkers bijna gelijk gebleven.

Uit onderzoek van FNV blijkt dat zeventig procent van het wetenschappelijk personeel per week zes uur of meer overwerkt. Van alle universiteitsmedewerkers werkt veertig procent zes of meer uur over per week.

In een persverklaring bij dat onderzoek zei VAWO-voorzitter Marijtje Jongsma dat universiteiten te vaak overwerk afdoen als een “persoonlijke keuze”. “Maar dit onderzoek laat zien dat de werkdruk structureel is en over de gehele linie veel te hoog.”