Inhuur externen Amsterdam te duur, ‘warrig en complex’

Foto Lex van Lieshout/ANP

De gemeente Amsterdam huurde in 2016 naar schatting voor 237,4 miljoen euro in aan externe krachten, terwijl er voor 54,7 miljoen euro begroot was. Dat is een overschrijding van 182,7 miljoen. Dat blijkt uit een rapport van de Amsterdamse Rekenkamer. “Het inhuurbeleid was onvolkomen, warrig en complex en de informatievoorziening was beneden peil.”

Die overschrijding is niet incidenteel, maar structureel. Vanaf 2010 wordt er te veel uitgegeven aan externe experts. De kosten voor externe inhuur zijn gestegen van 63 miljoen euro in 2011 naar 237,4 miljoen euro in 2016. Ook in 2015 gaf Amsterdam veel meer uit dan begroot, zo’n 140 miljoen. Toen werd er nog voor 218 miljoen euro aan extern personeel ingehuurd.

Noord/Zuidlijn

Inhuur van experts hoort bij een stad als Amsterdam, maar de Rekenkamer concludeert dat de externe inhuur van onder meer juristen, voorlichters, financiële experts, schoonmakers en stadsreinigers de budgetten structureel overschrijdt. Dat is vooral te danken aan de afdelingen ICT, Tram en Metro (waar de Noord/Zuidlijn onder valt). Volgens de Rekenkamer blijven externen daar langer dan een jaar werken. De Rekenkamer concludeert dat de gemeente Amsterdam niet beschikt over een “integraal en samenhangend inhuurbeleid”.

“Raadsleden worden onvoldoende geïnformeerd over de kosten, omvang en samenstelling van de externe inhuur, de relevante ontwikkelingen en de mate van effectiviteit van externe inhuur.”

Om die situatie te verbeteren moet het college onder meer de informatievoorziening over de “aard en omvang van de externe inhuur” verbeteren. Ook moeten de uitgangspunten van te voren beter vastgesteld worden en moeten er randvoorwaarden gesteld worden aan inhuur van externen. Op dit moment is het niet duidelijk genoeg wie wat inhuurt en voor welk bedrag. Ook moet er beter gekeken worden wat voor kennis er reeds in huis is binnen de gemeente.

Het college neemt de aanbevelingen over, maar wil externe inhuur niet als ‘risicovol project’ aanmerken. Door het project aan te wijzen als ‘risicovol’ krijgt de gemeente meer inzage in stukken.