Grootverdieners

Steeds groter deel politietop zit boven inkomensnorm

In de politietop verdienden vorig jaar 24 werknemers meer dan een ministerssalaris, 179.000 euro. Alle 24 grootverdieners ontvingen een hoger salaris dan korpschef Erik Akerboom. Die verdiende 148.699 euro. Dat blijkt uit een lijst die de politie woensdag publiceerde. In 2015 zat slechts één politiemedewerker boven de inkomensnorm. De politie zegt te verwachten dat de stijging volgend jaar doorzet. De organisatie heeft naar eigen zeggen „geen grip” op de te hoge salarissen van een groot deel van de topfunctionarissen. Hooggeplaatste politiemedewerkers buiten de korpsleiding vallen echter niet onder de Wet normering topinkomens. De voorzitter van politievakbond NPB noemt het nieuws over de salarissen niet goed voor het moreel bij de politie. „Dit is een beschavingsvraagstuk aan het worden.” (NRC)