Steeds groter deel politietop zit boven inkomensnorm

Drieëntwintig topfunctionarissen verdienden meer dan de hoogste politiebaas Erik Akerboom.

Buitengewoon adviseur Bernard Welten was met een salaris van bijna 270.000 euro de best betaalde politiefunctionaris.
Buitengewoon adviseur Bernard Welten was met een salaris van bijna 270.000 euro de best betaalde politiefunctionaris. Foto Marcel Antonisse / ANP

In de politietop verdienden vorig jaar 23 werknemers meer dan een ministerssalaris, 179.000 euro. Dat blijkt uit een lijst van grootverdieners die de politie woensdag publiceerde. In 2015 zat slechts één politiemedewerker boven de inkomensnorm.

De politie zegt te verwachten dat de stijging volgend jaar doorzet. De organisatie heeft naar eigen zeggen “geen grip” op de te hoge salarissen van een groot deel van de topfunctionarissen.

Topinkomens

Alle 23 grootverdieners ontvingen een hoger salaris dan korpschef Erik Akerboom. Die verdiende 148.699 euro. Akerboom en de vier andere leden van de korpsleiding zijn gebonden aan de Wet normering topinkomens (WNT), die sinds 2013 bepaalt dat topfunctionarissen in de publieke sector niet meer mogen verdienen dan een minister.

Hooggeplaatste politiemedewerkers buiten de korpsleiding vallen echter niet onder de WNT. Zij kunnen fors meer verdienen dan de norm, bijvoorbeeld doordat zij afspraken hebben lopen over hun salaris. De inkomsten van andere grootverdieners ontstegen de norm door een aansprakelijkheidsuitkering die zij ontvingen.

Plaatsvervangend korpschef Henk van Essen voldeed in 2016 als enige lid van de korpsleiding nog niet aan de WNT, met een inkomen van ruim 190.000 euro. Van Essen valt net als andere medewerkers van de korpsleiding onder een overgangsregeling, die zijn - voormalig - hogere salaris langzaam afbouwt tot onder de WNT-norm.

Welten

Buitengewoon adviseur van de politietop Bernard Welten kreeg vorig jaar het grootste salaris. In 2015 bedroeg het salaris van de voormalige korpschef van de Amsterdamse politie nog 255.000 euro, in 2016 was dat 267.228 euro. Dat is ongeveer 120.000 meer dan het salaris van Akerboom.

Welten is al jaren grootverdiener bij de politie. Een half jaar geleden werd bekend dat Welten in onderhandeling was met het departement van veiligheid en justitie over verlaging van zijn salaris. Die onderhandelingen zijn volgens een woordvoerder nog steeds gaande.

‘Niet goed voor moraal’

De voorzitter van politievakbond NPB noemt het nieuws over de politiesalarissen ,,niet goed voor het moraal van de troepen’’. Struijs zegt niet te begrijpen hoe de grootverdieners bij de politie ,,voor zichzelf kunnen rechtvaardigen’’ dat ze zo veel geld verdienen. ,,Dit is een beschavingsvraagstuk aan het worden’’, zegt Struijs.

Hij wijst erop dat er een enorme kloof ontstaat binnen de politie. ,,Een gewone hoofdagent verdient maandelijks rond de 2100 à 2200 euro. Dat is een schril contrast met dit soort topsalarissen’’.