Brieven

Hop Marjanneke

Hønsefødder og gulerødder

Europese Unie

Toen geen elite-project

Hoogleraar Europees recht Dimitry Kochenov meent dat de Europese eenwording „vanaf het begin bewust een elitair project” is geweest. Als er in de jaren vijftig referenda zouden zijn gehouden over de wenselijkheid van een Europese Unie, dan zou volgens hem de uitslag zeker ‘nee’ zijn geweest (NRC 25/3).

Hij vergist zich. Burgers stonden in de jaren vijftig massaal achter Europa. Bij ‘proefreferenda’ die eind 1952 in Bolsward en Delft werden gehouden, sprak meer dan negentig procent zich uit voor een hecht verenigd Europa met een Europese overheid en een Europese Grondwet.

Dat gebeurde bij opkomsten die, ondanks vrijwilligheid en ondanks bijzonder slecht weer, ruim boven de zeventig procent lagen. Europa was in die tijd zeker geen project van de elite.

Overnames en fusies

Bescherming à la Trump

Killian McCarthy wijst er in zijn Kom je aan PostNL en AkzoNobel, dan kom je aan Nederland (NRC 27/3) op dat overnames van dit soort grote bedrijven gepaard gaan met verlies van werkgelegenheid en minder innovatie, waardoor schade aan de Nederlandse economie optreedt.

Volgens hem „schreeuwt dit om staatsbemoeienis”, de overheid moet ingrijpen.

Dit is Trumpiaanse bescherming van het bedrijfsleven. Dat moet je niet willen. Als een bedrijf geen als ‘vitaal’ gedefinieerde functie heeft, zoals een nutsfunctie, dan is het een fundamentele aanslag op het vrije marktmechanisme om op enig moment de hulp van de overheid in te roepen om overname te voorkomen.

Als we een bedrijf willen overnemen, wensen we geen overheidsinterventie. Meet niet met twee maten. Dat is niet de bedoeling van het kapitalistisch spel.

Voetbaltrainer

Eloquente Blind?

Wat een merkwaardige kop boven het bericht over het ontslag van de voetbalcoach Danny Blind (27/3).

Even opzoeken …eloquent betekent ondermeer …welbespraakt. Een leuke kwalificatie voor een politicus, cabaretier of docent. Maar als er iets voor Danny gold, was het nurks en zwijgzaam; een eenzame wolf in voetballand.

Maak voetbal niet ingewikkelder voor Danny, de voetbalwereld of de lezer. Bespaar ons onnodige moeilijkdoenerij.

Overschot begroting

Verlaag de BTW

Er is een begrotingsoverschot (NRC 26/3). De politieke partijen zijn druk bezig om te scoren met allerlei voorstellen die natuurlijk geld kosten.

In 2012 werd de BTW fors verhoogd van 19 naar 21 procent. Waarom wordt dat niet teruggedraaid? Met deze eenvoudige maatregel gaat de koopkracht van links, midden, rechts, oud en jong er ineens op vooruit.

Ook de grensstreek zal blij zijn.

Reacties op Senay Tosun

Beetje realistische blik

Het stuk van Senay Tosun (23/3) was inderdaad opmerkelijk en moedig, terwijl haar complimenten voor de Nederlandse houding in de Tweede Wereldoorlog wel een onsje minder hadden gekund. De negatieve reactie van Louis Frank (27/3) gaat echter voorbij aan de Februaristaking, de gruwelijke Duitse reactie die daarop volgde (Mauthausen) en de hulp aan Joodse Nederlanders en geallieerde piloten die er ondanks terreur wel degelijk waren. Veel van deze (studenten)organisaties waren perfect. Iedereen vergeet dat voor één Joodse onderduiker vaak tientallen mensen nodig waren. Dat was niet eenvoudig in dit vlakke, ook toen al dichtbevolkte land, met een voor die tijd helaas voortreffelijk bevolkingsregister. Trots zijn is helemaal niet nodig, maar een beetje realistische blik op het verleden zou prettig zijn, dan doen we die duizenden mensen die hulp en verzet boden tussen 1940 en 1945, en dat vaak met hun leven moesten bekopen, niet tekort. Eigenlijk doet Louis Frank ook de overwegingen en de brief van Senay Tosun tekort, zeker als je kijkt naar de huidige situatie in Turkije.

Dat was een aardige bijdrage van Karel Knip (25/3) over ‘Hop Marjanneke’. Een schijnbaar onschuldig kinderliedje, maar ruim twee eeuwen geleden ontstaan als politieke satire en gebaseerd op een trompetsignaal. Is het bekend dat hetzelfde liedje ook in Scandinavië is doorgedrongen en daar pas echt van zijn oorspronkelijke context is ontdaan? De Denen kennen het als Hønsefødder og gulerødder. In vertaling luidt dat als volgt: „Hanepoten, worteltjes, zwanehals / Hij die de meisjes kust, heeft een lelijke gewoonte / Ik ben geboren in Engeland en jij bent geboren in Skaane / Wil je mijn mannetje zijn, dan wil ik je vrouw worden!” De Zuid-Zweedse versie vervangt de zwanehals door de woorden „mager als een kraanvogel”, de kusgrage jongen heeft een „feestelijke” gewoonte en de eerste huwelijkspartner komt niet uit Engeland, maar van de overzijde van de Sont, uit Kopenhagen. De melodie ontwikkelt zich wat anders dan ons ‘hoppige’ liedje, maar heeft hetzelfde trompetsignaal als basis. Het artikel refereert ook nog aan een andere réveille: „Als je niet opstaat, blijf je maar liggen…” etc. Dit was populair in de jaren ’30; Lou Bandy gebruikte het in zijn opgewekte Zoek de zon op. In mijn familie werd dit refrein altijd voorafgegaan door nog een derde trompetsignaal, luidende: ‘Ka-kikoo, ka-kika ka-kekko!’