Sterke afname

Broedvogels weg uit Nederland

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen, meldt het CBS. Dat komt neer op de verdwijning van meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels in ruim vijftig jaar. Het aantal patrijzen, zomertortels en ringmussen is gedecimeerd, en van de grutto’s is twee derde verdwenen. Het aantal ganzen is in dezelfde tijd echter meer dan vertienvoudigd. Het zijn dan ook tegenwoordig vooral grote groepen ganzen die het vogelbeeld in het agrarisch gebied bepalen. (NRC)