Brieven

Dubai aan het IJ

Moderne stad teken je niet top-down

Stel, je woont op Zeeburg in de Sluisbuurt, op de driesprong van het Amsterdam-Rijnkanaal, het IJ en het Buiten IJ. Je zou hier de spectaculairste vergezichten kunnen ervaren vanuit je woonkamer (NRC 25/3). Maar helaas, drie bijna zeventigers hebben bedacht dat het niet hoger mag dan een laag of zes, met kromme ‘Utrechtse’ grachtjes en parkeergarages aan de rand van de buurt met een joggingparkje erop. Weg uitzicht. Een van hen, architect Sjoerd Soeters, heeft een plan getekend dat er uitziet als dood bier. Op regenteske wijze wordt beargumenteerd waarom het beter is om in zijn wijk te wonen en niet in het ontwerp van de gemeente Amsterdam, een plan dat nog niet is uitgekristalliseerd maar in ieder geval meer dynamiek heeft, veel meer verschillende woningsoorten toelaat en geen onzalig parkeren aan de rand van de wijk. In het gemeentelijke plan lopen de straten veelal recht met mooi zicht op het water, de sluis of het park.

Een moderne stad ontwerp je niet meer zo top-down als deze heren. Mensen willen helemaal niet meer dat er tot in detail voor hen besloten wordt hoe ze wonen. Benut meer de creatieve potentie van de bewoners, ontwikkelaars, bouwers en architecten. Leg vooral hoge ambities vast op gebied van duurzaamheid en kwaliteit van stedenbouw, architectuur, publieke ruimte met groen en functiemenging.