Brieven

Opinieartikel over Erdogan (1)

Senay is een kanjer en verdient alle lof

Foto AP

Laat ik beginnen door te stellen dat ik niets dan het grootste respect en bewondering heb voor Senay Tosun (NRC, 23/3). Eindelijk een geloofwaardige en en bewonderswaardige stellingname van iemand die geboren is in Nederland met Turkse roots.

In haar dappere opinie zitten echter twee misvattingen. De eerste heeft betrekking op haar stelling, of hoop, dat er een zwijgende meerderheid is van Nederlanders met Turkse wortels die haar opvattingen deelt. Meer dan 65 procent van betrokkenen stemt op Erdogan en is het dus kennelijk met zijn opvattingen eens. Tosun is wat dat betreft dus helaas onderdeel van een minderheid.

De tweede heeft betrekking op de Nederlandse geschiedenis. Het verzet tegen nazi-Duitsland was helaas minder heldhaftig dan Tosun aangeeft. Relatief had Nederland de meeste vrijwilligers in de Waffen-SS en evenzeer relatief stelde ons verzet weinig voor. Collaboratie en hardvochtige behandeling van Joodse overlevenden van de concentratiekampen zijn nog steeds een enorme schandvlek. Tosun toont met haar stellingname veel meer moed dan de gemiddelde Nederlander in de Tweede Wereldoorlog.

Een en ander doet natuurlijk niets af aan mijn eerste zin; Senay is een kanjer en verdient alle lof, ondersteuning en navolging.