‘Eigenaren dijkhuis recht op lagere WOZ-aanslag’

Uitspraak Hoge Raad Door een oude, maar onbekende uitzondering in de wet mag een dijk in de tuin niet meegerekend worden voor de OZB.

Jan Boogaard op zijn dijk in Woerdense Verlaat.
Jan Boogaard op zijn dijk in Woerdense Verlaat. Foto Peter de Krom

Uit een uitspraak van de Hoge Raad in een zaak tegen Jan Boogaard, dijkhuiseigenaar uit Nieuwkoop, volgt dat eigenaren van dijkwoningen geld kunnen terugkrijgen van hun gemeentelijke WOZ-aanslag. De WOZ-waarde van Boogaards woning werd met 125.000 euro verlaagd.

Het arrest van de Hoge Raad kan in gemeenten met veel dijkwoningen gevolgen hebben voor de WOZ-heffing. Nederland telt mogelijk 40.000 dijkhuizen, volgens een schatting van ingenieursbureau Arcadis.

De WOZ-waarde van woningen wordt door gemeentelijke taxateurs vastgesteld. Deze waarde dient onder meer als basis voor de onroerende zaakbelasting (OZB). In de Wet waardering onroerende zaken (1995) staat dat een uitzondering geldt voor „waterverdedigingswerken en waterbeheersingswerken”. omdat dijken een „bijzondere publiekrechtelijke functie” hebben.

Vereniging Eigen Huis bevestigt dat weinig dijkhuiseigenaren bekend zijn met de uitzondering. Het advies is om te controleren of gemeenten hier iets over vermelden op de WOZ-aanslag. „Zo niet dan kun je tijdig bezwaar maken ”, zegt een woordvoerder.

Lees ook: Duizenden euro’s terug op je dijkhuis

De Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) heeft al gevolg gegeven aan de uitspraak van de Hoge Raad. Voor 1.925 woningen daalde de WOZ-waarde gemiddeld ruim 18.600 euro. Het scheelt GBD in totaal 45.000 euro aan belastinginkomsten, die worden gecompenseerd met een iets hogere WOZ voor overige inwoners, zegt directeur Arri Hartog.

De Waarderingskamer in Den Haag, die de uitvoering van de WOZ-heffing controleert, heeft nog geen landelijke richtlijn voor dijkwoningen geformuleerd. „Er is eerst meer jurisprudentie nodig”, zegt secretaris Jan Gieskes. De Hoge Raad laat namelijk open welk dijkdeel wel en niet is uitgezonderd, vindt Gieskes.

Als er meer jurisprudentie komt, kan uiteindelijk ook de hele uitzondering voor huiseigenaren worden geschrapt, zegt hij.