Reportage

Naar buiten

Vogels luisteren in het Vliegenbos

Foto Getty Images

Volgende week zondagochtend héél vroeg organiseert IVN Amsterdam een natuurexcursie in het Vliegenbos in Noord. Centraal staat vogelzang, vandaar het vroege tijdstip: zodra het licht begint te worden barst het los in de bomen en struiken. En omdat veel vogels inmiddels alweer terug zijn van hun overwinteringsgebied in het zuiden, kun je gerust spreken van een waar concert. Het W.H. Vliegenbos is het oudste stadsbos van Amsterdam; het bestaat ruim 100 jaar. Langs de Meeuwenlaan wordt het beheerd als park, maar in het grootste deel mag de natuur zijn gang gaan. Bij slecht weer gaat de excursie niet door. Zondag 2 april, 6.30 uur, vertrek vanaf hoofdingang Brederocollege, Meeuwenlaan 132. www.ivn.nl/afdeling/amsterdam