Reportage

Minister Schultz grijpt in: zij wil géén brug over het IJ

Sprong over het IJ Nieuwe ontwikkelingen in de discussie rond een brug over het IJ: minister Schultz heeft een brief gestuurd aan de gemeente. Zij is tegen.

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) heeft samen met Bob Demoet, hoofdingenieur van Rijkswaterstaat, aan het college van Amsterdam laten weten tegen de komst van een (fiets)brug over het IJ te zijn. Dit schreven zij in twee brieven die uitgelekt zijn en in het bezit van De Telegraaf. Volgens deze krant is de toon van Schultz in haar brief „duidelijk geërgerd” en dreigt ze met maatregelen als de gemeente haar plan voor de brug over het IJ ondanks hun bezwaren toch doorzet. De brieven – ingezonden bij de gemeente als inspraakreactie – zijn nog niet openbaar gemaakt, maar volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat komt de strekking van het bericht in De Telegraaf overeen met de strekking van de brieven. Pas na overleg met de gemeente willen ze officieel naar buiten treden met hun bezwaren tegen de brug.

Maar uit het bericht in De Telegraaf blijkt al dat de minister en Rijkswaterstaat vinden dat Amsterdam het besluit voor een brug te snel heeft genomen en andere opties, zoals een tunnel, onvoldoende heeft onderzocht.

Een brug over het IJ is volgens Demoet funest voor de investeringen rondom het Noordzeekanaal en een bedreiging voor de scheepvaart. „Zoals u weet”, schrijft ook Schultz in haar brief, „is het IJ een economisch belangrijke vaarverbinding. Vanuit het nationaal belang van deze rijksvaarweg is het voor mij van essentieel belang dat we de groei van scheepvaart in de toekomst blijven faciliteren. Daarom heb ik veel geïnvesteerd in meerdere diepliggende tunnels en de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden. Ik ben daarom, net als de scheepvaartsector, de provincie en enkele belanghebbende partijen in de regio niet blij met het voorgenomen besluit voor een Javabrug.”

Het voorkeursplan van het college voor een brug bij het Java-eiland kwam in januari naar buiten. Dat plan was de uitkomst van het project ‘Sprong over het IJ’, dat ervoor moet zorgen dat men door de toegenomen drukte gemakkelijker van en naar Amsterdam-Noord kan reizen. Het voorkeursplan moet voor de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd worden en ligt nog open ter bespreking.

In januari bleek ook dat het college de mogelijke komst van een brug aan de westkant en een tunnel nog niet uitsluit, maar daar momenteel geen voorkeur aan geeft.

Uit de brieven blijkt ook dat Rijkswaterstaat in het verleden haar expertise op het gebied van tunnels aan het college heeft aangeboden, maar dat het college dit destijds afsloeg.

Minister Schultz eindigt haar brief met een waarschuwing: besluit het college het plan van de fietsbrug door te zetten, „dan zal ik daar hoge eisen aan stellen voor wat betreft hoogte, overig ontwerp en beheersmaatregelen”. Boten met daarop vier lagen containers moeten er bijvoorbeeld minstens onderdoor kunnen.

Een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (Grondzaken en Ruimtelijke Ordening, VVD) laat weten dat ze alle 2.500 inspraakreacties – waaronder die van de minister – nu aan het verzamelen zijn en dat de gemeente pas over een paar weken met een inhoudelijk antwoord zal komen, in een nota van beantwoording.